RIJSWIJK - Het plan om de Olympische Spelen naar Nederland te halen valt of staat met de steun van de bevolking en de overheid. Dit concluderen de IOC-leden Hein Verbruggen, Els van Breda Vriesman en Anton Geesink in hun reactie op het haalbaarheidsonderzoek naar een kandidatuur voor het grootste sportevenement in 2028. Alleen bij een massale goedkeuring achten de sportbestuurders het niet onmogelijk dat Nederland de Spelen toegewezen krijgt.

De kandidatuur roept herinneringen op aan de mislukte poging van Amsterdam. In de strijd om de Spelen van 1992 kreeg de hoofdstad toen slechts vijf stemmen. Geesink was er toentertijd oppervlakkig bij betrokken, maar stelt wel vast dat er een aantal belangrijke vergissingen is gemaakt. "De kandidatuur kwam toen ineens van het donkere hiernamaals. De organisatie ging voorbij aan de belangrijke stem van de bevolking en het moment was niet goed. Barcelona en Parijs waren veel te sterke tegenkandidaten."

Geesink

Geesink noemt het daarom verstandig dat het haalbaarheidsonderzoek nu al is aangekondigd. Hij hoopt dat in deze periode vooral duidelijk kan worden gemaakt dat de Spelen de bevolking geen geld gaan kosten.

"Nederlanders kunnen organiseren, dat lijkt me geen enkel probleem. Er is ook voldoende tijd om de benodigde accommodaties te realiseren. Het gaat erom dat het volk over de streep moet. Met financiële duidelijkheid zullen de Spelen niet als een molensteen om de nek van de mensen gaan hangen."

Verbruggen

Volgens Hein Verbruggen is het belangrijk dat ongeveer 80 procent van de bevolking achter de olympische kandidatuur staat. De preses van de wielrenunie UCI vreest dat Nederland het anders bij de stemming onder de IOC-leden zal afleggen tegen landen waar wel groot enthousiasme bestaat.

"Er wordt hier al snel gedacht: dat hoeft toch allemaal niet en wat gaat dat allemaal niet kosten. Het wordt een grote challenge de mensen achter het plan te krijgen. Bij Euro 2000 lukte het, maar voetbal is toch een andere wereld."

Been

Harry Been geeft toe dat het voor voetbal is makkelijker is. Hij was directeur van de organisatie die in 2000 het EK in België en Nederland organiseerde en is nu druk bezig met het WK jeugd van deze zomer. "Voor voetbal is een soort natuurlijk enthousiasme. Het trekt meer mensen aan. Dat hebben we voor op de Spelen, maar organisatorisch kan Nederland het zeker aan. Er moet maatschappelijk draagvlak zijn. Het is alleen maar goed dat daar nu al roering en discussie over ontstaat."

Volk

Els Van Breda Vriesman acht naast de steun van de het volk ook die van de overheid van groot belang. "Iedereen moet erachter staan, de hele bevolking, en het moet de hoogste prioriteit hebben van de allerhoogste overheidsinstanties."

"De regering moet garant durven staan voor bijvoorbeeld miljardeninvesteringen in infrastructuur. Ik betwijfel zeer of de Nederlandse overheid zoveel belang wil hechten aan een evenement, maar onderzoeken kan geen kwaad. Al was het maar om zekerheid te krijgen. Voor mensen met een sterk verlangen naar het organiseren van de spelen kan het een frustratie minder zijn om te weten dat het echt niet kan."

Stad

Het IOC-lid (coördinatiecommissie voor de spelen van 2012) vraagt zich gezien de hoge mate van professionalisering van de Spelen ook af of er een geschikte Nederlandse stad te vinden is. "De procedures voor de organisatie zijn zo nauwgezet en uitgebreid omschreven, het zal heel moeilijk zijn een stad te vinden die het aankan."

Verbruggen hoopt dat het lukt de Nederlanders ervan te overtuigen dat de Spelen alleen maar positieve gevolgen hebben. "Men denkt dat de Spelen alleen maar duur zijn, maar dat is absoluut niet waar. De Spelen zijn altijd winstgevend en zo'n evenement geeft elan aan een land."