PAPENDAL - De Nederlandse sportbonden hebben dinsdagavond ingestemd met de nieuwe verdeelsleutel voor de opbrengsten van de Lotto. Voorheen werden de Lottogelden verdeeld over breedte- en topsport, de komende drie jaar worden de bonden afzonderlijk beoordeeld op infrastructuur, marktaandeel en topsport.

Per jaar verwacht NOCNSF dat er via de Lotto minstens 38 miljoen euro te verdelen valt onder de 72 bonden. Na het terugbrengen van de subsidie van VWS zijn de Lottogelden samen met de contributie de twee financiële pijlers onder de bonden. Een aantal bonden gaat er voor wat betreft de Lotto-inkomsten op achteruit, daarvoor is een overgangsregeling in het leven geroepen.

Lottogelden

NOCNSF haalt de kosten voor een deel van de eigen organisatie uit de Lottogelden, de koepel krijgt jaarlijks 6,8 miljoen van het totaal. Indien de opbrengst de 38 miljoen euro ontstijgt, krijgt NOCNSF meer geld, evenals alle overige bonden.

Hoewel het nieuwe model werd aangenomen, morden enkele kleine bonden over een gebrek aan solidariteit bij grote broers als de KNVB. Voorzitter Jan de Greef van de ijshockeybond (NIJB) zag de inkomsten uit de Lottogelden teruglopen met 84.000 euro. "Dat is 15 prodent van ons budget", aldus De Greef, die nog 51.000 euro ontvangt. Gelukkig voor hem tekent de bond vrijdag een contract met een nieuwe hoofdsponsor, maar daarmee wordt alleen het verlies van de Lotto-inkomsten gecompenseerd. Er komt niets extra's bij.

Solidair

"En daarvoor trek je een hoofdsponsor aan, om iets extra's te kunnen doen. Dit gaan we voelen bij de nationale ijshockeyteams", voorziet de preses. "Ik had gehoopt dat er vanavond collega's zouden zijn die zich solidair verklaarden."

Sprengers

Een van hen had Jeu Sprengers moeten zijn, de voorzitter van de KNVB, de bond die met 2,8 miljoen de grootste hap krijgt. De Limburger zag het toch anders: "Wij hebben meer dan een miljoen leden. Maar per lid krijgen we het minst uitbetaald. Alle inkomsten uit de Lotto gaan naar het amateurvoetbal. Iedereen kijkt naar het betaald voetbal, maar kijk hoe snel amateurclubs verdwijnen in de grote steden."

Sprengers voelde er niets voor geld in te leveren ten faveure van de minder bedeelden. "Voetbal is de sport waaruit de Lotto is voortgekomen. De KNVB kan het verwijt van gebrek aan solidariteit zeker weerstaan. De enige andere manier om geld te genereren voor het amateurvoetbal is het verhogen van de contributie. Over mijn lijk. Wij moeten toegankelijk blijven voor een gezin in een grote stad met vier voetballende kinderen."