RIJSWIJK - De clubs in het betaald voetbal hebben donderdagavond het principeakkoord over een nieuwe CAO afgewezen. De clubs weigerden in te stemmen met de regeling over de schadeloosstelling voor voetballers, terwijl de topclubs de rechten op de logo's en de beeltenissen van spelers zelf willen behouden en niet akkoord gaan met een collectief rechtenhuis.

Voor de spelersvakbonden ProProf en VVCS is het afwijzen van de collectieve arbeidsovereenkomst een bittere pil. Er was namelijk een akkoord met de onderhandelingsdelegatie van de clubs. Directeur G. Slager van de Federatie van Betaald Voetbal Organisaties (FBO) maakte bekend dat de clubs het onderhandelingsresultaat niet goedkeuren. "Er is geen witte rook."

De FBO zal het standpunt van de clubs overbrengen aan de spelersvakbonden en "trachten ze terug aan de onderhandelingstafel te krijgen."

Rechtsbescherming spelers

Over de rechtsbescherming van spelers van wie clubs afwillen, was het volgende afgesproken tussen de vakbonden en de delegatie: eredivisiespelers met een verlengd contract en een salaris tot .636 euro komen na vijf jaar in aanmerking voor een schadeloosstelling.

Bij eerstedivisiespelers met een inkomen tot .363 euro vallen na drie jaar in de regeling. "Diverse clubs zijn het hiermee niet eens. Die zien hier een ongewenste kostenverhoging in", aldus Slager.

Er lag ook een overeenkomst tussen bonden en delegatie over de commerciële exploitatie van de voetballers. De bonden zien heil in gezamenlijke afspraken over het gebruik van cublogo's en afbeeldingen in marktproducten. Het zou de omzet van het profvoetbal verhogen.

Slager: "De topclubs willen dat in eigen beheer houden. Ze hebben een eigen kijk op marketing." Op 30 juni loopt de huidige CAO af. Indien er dan geen akkoord is, treedt de flexwet in werking.