GELEEN - De gemeenteraad van Sittard-Geleen schiet de noodlijdende voetbalclub Fortuna gedeeltelijk te hulp door het bestemmingsplan rond het stadion te wijzigen.

Maar voorwaarde is dat Fortuna vier miljoen euro zal terugbetalen aan de gemeente, bestaande uit de gemeentegarantie en de nog verschuldigde onroerend zaak belasting. Een krappe meerderheid van de raad stemde woensdagavond voor een voorstel van B&W van die strekking.

Winkels

B&W denken Fortuna uit de brand te helpen door winkelbouw mogelijk te maken onder de tribunes van het stadion, dat nu "als een lege dop in de wei ligt", zoals wethouder Geenen (CDA) het omschreef. Aanleg van winkels zou op de lange duur een voordeel van tien miljoen voor Fortuna opleveren.

Financiële problemen

Onwaarschijnlijk blijft dat met dit raadsbesluit de financiële problemen van Fortuna voorbij zijn. Winkels helpen misschien op de lange termijn, maar Fortuna heeft bij herhaling de afgelopen dagen laten weten direct minstens drie miljoen euro nodig te hebben. Anders zou mogelijk donderdag al de stekker eruit gaan.

Optimisme

Jo Abelshausen, lid van de raad van commissarissen, toonde zich na afloop van de vergadering optimistisch. Hij zei niet zo zwaar te tillen aan de voorwaarden die zijn gesteld. Zaak is wel dat de bedreigde Limburgse club zo snel mogelijk op zoek gaat naar nieuwe sponsors.

Politie en gemeente hadden rond het raadhuis in Geleen zeer strenge veiligheidsmaatregelen getroffen. Een klein geselecteerd gezelschap mocht met een speciale pas het raadhuis in. Honderd fans mochten in een aparte zaal via een tv-verbinding de vergadering volgen.

Provocerend

Raadslid A. Raven van stadspartij SGB noemde de maatregelen "stigmatiserend voor de fans, provocerend en belachelijk". Raven stemde overigens voor het voorstel en had dus niets te vrezen. De tegenstemmers voelden zich vaak bedreigd. Voor hun waren de veiligheidsmaatregelen genomen.