SITTARD - Fortuna Sittard heeft de gemeente Sittard-Geleen gevraagd om een overbruggingskrediet om te overleven. De club uit de Gouden Gids Divisie kampt met een miljoenenschuld vooral opgebouwd in de periode tot 2000. Over de hoogte van het overbruggingskrediet, dat voldoende moet zijn tot juli 2006, doet de club nog geen uitspraken.

Woordvoerder Meijer van de raad van commissarissen van de club uit de eerste divisie geeft toe dat de financiële situatie van Fortuna Sittard nijpend is. De club is al drie seizoenen bezig de schuldenlast uit het verleden weg te werken.

Belangrijk onderdeel in de plannen om schoon schip te maken, is de verkoop van het stadion. "Dat moet dit seizoen gebeuren. Anders komt het voortbestaan van de club in het geding", zegt Meijer. "Maar met de huidige exploitatie is niets mis."

De schuldenlast van Fortuna Sittard ligt boven de 20 miljoen euro, waarbij de hypotheek van het stadion (7 miljoen) en vorderingen van private investeerders (ongeveer 10 miljoen) de grootste posten zijn. Fortuna Sittard is met de belastingdienst nog in gesprek over een afwikkeling van een schuldenpost.

Puntenaftrek

Mocht de club die schuld voor dinsdag niet hebben voldaan, dan loopt de club het risico van puntenaftrek door de KNVB. Dat is een van de uitvloeisels van de nieuwe licentieregels.

Fortuna heeft al eerder bij de gemeente aangegeven van het stadion af te willen. De club heeft het overbruggingskrediet nodig omdat de procedure rond de verkoop lange tijd in beslag kan nemen. "Daar hebben we ongeveer een jaar voor uitgetrokken", zegt Meijer.

Te grote voet

Drie jaar geleden moest Fortuna Sittard al drastische maatregelen nemen om te overleven. De club had op te grote voet geleefd en de degradatie destijds wakkerde de problemen alleen maar aan.

Stadion

"De verkoop van het stadion zou ons in staat stellen gedeeltelijk de historische schuldenlast weg te werken en anderszijds ook onze liquiditeitsproblemen te verhelpen. Als er geen oplossing voor het stadion gevonden wordt, is de situatie voor de club zeer ernstig. We kunnen als club niet ten volle de lasten voortkomend uit het stadion dragen."

Bij de KNVB zijn de financiële problemen van de Limburgers bekend. Aan de hand van de nieuwe licentieregels is de club een plan van aanpak opgelegd. Dat houdt in dat Fortuna Sittard periodiek de financiële cijfers moet overleggen. ,De kans is aanwezig dat de KNVB een tweede gele kaart trekt, puntenaftrek dus", aldus Meijer. De spelers hebben tot op heden wel hun salaris ontvangen.