DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft in december 2003 ten onrechte een milieuvergunning verleend voor de bouw van een nieuw stadion voor voetbalclub ADO Den Haag. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

De gemeente wil het stadion laten bouwen op het bedrijventerrein Forepark, bij het Prins Clausplein langs de snelwegen A12 (Den Haag-Utrecht) en A4 (Amsterdam-Rijswijk). De Raad van State is van oordeel dat de verleende milieuvergunning niet voldoet wegens geluids- en luchtkwaliteitsaspecten.

Den Haag kan niet tegen de beslissing in beroep. Dat betekent dat het college van burgemeester en wethouders een nieuwe beslissing moet nemen.

De Raad van State is van oordeel dat de gemeente ten onrechte hogere grenswaarden voor geluid heeft bepaald voor het stadion. Den Haag vindt een stadion geen normale bedrijfssituatie: er wordt immers maar maximaal 28 keer per jaar gevoetbald. De raad heeft daar een streep doorgezet.

Een tweede aspect waar de gemeente zich opnieuw over moet buigen, is ontbrekend onderzoek over concentraties stikstofdioxide en zwevende deeltjes (fijn stof) in de lucht ter plaatse. De raad vindt dat juist door de locatie, nabij drukke autosnelwegen, de normen voor de luchtkwaliteit waarschijnlijk nu al worden overschreden. Verkeer rond het stadion zal dat verergeren. Onderzoek is derhalve noodzakelijk.

De gemeente Den Haag verwacht geen verdere vertraging voor de bouw van het stadion. De procedure voor een nieuwe milieuvergunning neemt naar verwachting een half jaar in beslag, zei een woordvoerder. Het slaan van de eerste paal staat gepland voor augustus en dat is al een jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was. Deze vertraging ontstond toen de rechter bepaalde dat eerst een Milieu Effectrapportage (MER) moest worden uitgevoerd. De bezwaren van de Raad van State worden volgens hem in de nieuwe vergunning verwerkt.