ZEIST - De clubs uit het betaalde voetbal zijn het maandag in Zeist tijdens de algemene vergadering eens geworden over een reglementswijziging die het mogelijk maakt strenger te straffen bij wanordelijkheden. Ook bij rellen die het wedstrijdverloop niet direct beïnvloeden kan de voetbalbond in de toekomst weer hard optreden.

Directeur betaald voetbal Henk Kesler noemde het bekerduel tussen Ajax 2 en FC Utrecht als voorbeeld van een wedstrijd die ernstig werd ontsierd door rellen zonder dat het mogelijk was passende straffen uit te spreken. "De aanklager kon in dat geval slechts een boete opleggen omdat er geen sprake was van een onderbreking of staking van het duel."

Met de reglementswijziging, waarmee de clubs unaniem akkoord gingen, is het complete arsenaal aan straffen weer toepasbaar. "Dus wedstrijden zonder publiek of het in mindering brengen van punten. Al zullen we dat laatste slechts in extreme gevallen gebruiken." Het aantal wanordelijkheden steeg, zo meldde Kesler bezorgd, het afgelopen seizoen ten opzichte van het voetbaljaar ervoor van 80 naar 132.

Kesler en Pieter Bouw, voorzitter van de raad van toezicht van de KNVB, zullen bij justitie nogmaals op een strakker beleid aandringen. "Er is continu overleg", aldus Kesler. "We zouden graag zien dat stadionverboden gekoppeld worden aan meldingsplicht. Laat de harde kern elders bivakkeren, desnoods met een tv-scherm."