AMSTERDAM - Volgens Anton Geesink staat NOCNSF geheel buiten de rechtszaak die hij heeft aangespannen tegen Hans Blankert, oud-voorzitter van de sportkoepel. Dit zegt de raadsman van de voormalig olympisch judokampioen, mr. G.J. Kemper. De zaak werd woensdag formeel door de rechtbank van Rotterdam in behandeling genomen.

Geesink eist van de rechter een symbolische schadevergoeding van 1 euro van Blankert, wegens het bij herhaling beledigen van hem in het openbaar. Blankert echter zegt in de voorkomende gevallen altijd uit hoofde van zijn functie te hebben gesproken en stelt dat de verantwoordelijkheid daarvan is overgenomen door zijn opvolgster, de huidige NOCNSF-voorzitter Erica Terpstra.

"Wat ons betreft hoeft NOCNSF hier niet bij te worden betrokken", zegt Kemper. "De relatie tussen Geesink en de sportkoepel is het laatste jaar goed. En ook al heeft Blankert gesproken in zijn hoedanigheid als voorzitter, dan nog neemt dat zijn eigen verantwoordelijkheid niet weg. Juist daar gaat het ons om."

Toch stelt Kemper dat Geesink een toenadering van Blankert zeker niet uit de weg gaat. "We staan open voor initiatieven dit op een andere manier op te lossen dan voor de rechter. Tot nu toe echter kreeg Geesink de door hem aan Blankert gestuurde brieven ongeopend terug. Nog steeds hebben we van zijn kant niets gehoord."

De procedure is woensdag voor de rechtbank in Rotterdam formeel begonnen. Voor de voortgang zijn meerdere opties. Mogelijk komt er eerst een schriftelijk vervolg, wellicht is de volgende stap een zitting. Waarschijnlijk zal dat nog wel enige tijd op zich laten wachten.