DEN HAAG - Voetballers van buiten de Europese Unie mogen onder voorwaarden maximaal vier weken zonder tewerkstellingsvergunning bij een Nederlandse club spelen. In die periode kunnen ze alleen deelnemen aan proeftrainingen en oefenwedstrijden. De voetballer moet minimaal 17 jaar zijn. De ministerraad heeft dat vrijdag besloten.

De ontheffing is tot stand gekomen na overleg met vertegenwoordigers van het betaald voetbal. Bij de ontheffing gaat het om testen van spelers zonder dat er een salaris wordt betaald. Een onkostenvergoeding is wel toegestaan. De afspraken moeten schriftelijk geregeld zijn. Voor officiële wedstrijden blijft een tewerkstellingsvergunning nodig.