WOERDEN - De grote sportbonden steunen NOCNSF in de poging Anton Geesink uit het bestuur van de nationale sportkoepel te werken. Dat zegt voorzitter H. van Zwieten van de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) namens de grote sportbonden. De bonden zien niets in een overleg met VVD-kamerlid Rijpstra over de kwestie rond de voormalig judokampioen.

"Wij hebben onze instemming betuigd met voorzitter Blankert van NOCNSF", zegt Van Zwieten. "Geesink is wat ons betreft verkeerd bezig. Telkens komt hij vlak voor de grote vergaderingen met onrustgevende berichten, nooit is hij zelf aanwezig om dat met de leden te bespreken."

"Hij heeft soms best gelijk, maar de manier waarop hij de zaken te berde brengt, daar begint iedereen zo langzamerhand genoeg van te krijgen."

Wanbeleid

Van Zwieten is het ook niet eens met de kritiek van Geesink. Volgens het Nederlandse IOC-lid voert NOCNSF een financieel wanbeleid. "Daar is absoluut geen sprake van. De sportkoepel heeft een tekort van 1,5 miljoen gulden omgebogen naar een licht winst. Toevallig doet de penningmeester van de Nevobo ook de boekhouding van NOCNSF. Die man is bankdirecteur en weet van wanten."

Rijpstra

Een gespek met Rijpstra is volgens Van Zwieten zinloos. "Dat verandert onze mening niet. De bonden steunen NOCNSF. Met Geesink is het iedere keer wat. Hij had een slechte verhouding met de vorige voorzitters Huibregtsen en Van der Reijden en nu weer met Blankert. Dat geeft toch te denken."

Het is volgens Van Zwieten heel zinnig om het Internationaal Olympisch Comité in te schakelen. "Laat het IOC maar eens vertellen hoe de verhouding behoort te zijn tussen Geesink en NOCNSF. Want zoals het nu gaat werkt het voor geen meter."

Wakkie

Directeur J. Wakkie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) vindt zelfs dat Geesink de eer aan zichzelf moet houden en uit eigen beweging moet opstappen bij NOCNSF. "Iemand die zoveel kritiek heeft op zijn eigen bestuur en daarin alleen staat, moet zelf de conclusie trekken dat hij daar niet meer op zijn plaats is. Zo werkt het in een democratische organisatie."

Wakkie is het helemaal eens met voorzitter Blankert dat Geesink alle fatsoensnormen heeft overschreden met zijn beschuldigingen over financieel wanbeleid door NOCNSF. Omdat Geesink ook IOC-bestuurslid is, kan hij niet onmiddellijk worden weggestuurd. Blankert wil daarom een onderhoud met IOC-voorzitter Jacques Rogge om te kijken welke maatregelen NOCNSF kan treffen tegen de voormalige judokampioen.

Wakkie: "Ik vind dat Blankert het nog netjes speelt. Dat kun je van Geesink niet zeggen. Hij bekritiseert en beschuldigt voortdurend in schriftelijke vorm, maar is nog nooit naar een ledenvergadering van NOCNSF gekomen om zich te verantwoorden. Ook dan ben je niet democratisch bezig."

Atsma

Voorzitter J. Atsma van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) zou het een slechte zaak vinden als NOCNSF Anton Geesink opzij zet. "Die man heeft het sporthart op de juiste plaats en betekent heel veel voor de Nederlandse sport. De slechtste weg is hem weg te sturen."

Atsma, die ook CDA-kamerlid is, ziet veel meer in toenadering tot het Nederlandse IOC-lid. "Als je het niet eens bent met zijn kritiek, moet je die weerleggen. Je moet de discussie aangaan en niet de weg van de minste weerstand kiezen."

/SPORTNOCNSF eist maatregelen na gepeperde uitlatingen Geesink