ARNHEM - Hans Blankert wil bij het IOC onderzoeken of het mogelijk is maatregelen te treffen tegen Anton Geesink. De voorzitter van NOCNSF vraagt daartoe op korte termijn een onderhoud aan met de hoogste baas van de olympische beweging, Jacques Rogge.

Geesink suggereerde recentelijk dat er op Papendal een ondoorzichtig financieel wanbeleid wordt gevoerd. In zijn betoog noemde hij enkele medewerkers van de sportkoepel bij naam. Volgens Blankert heeft hij daarbij alle normen van het fatsoen overschreden.

Weggestuurd

In zijn hoedanigheid van IOC-lid heeft Geesink een zetel in het bestuur van de Nederlandse sportkoepel. "Had een ander bestuurslid zoiets gedaan, dan had ik hem onmiddellijk weggestuurd", zei Blankert. "In het geval Geesink is dat in strijd met het olympic charter. Daarom moet ik eerst met de top van het IOC bespreken welke maatregelen ik kan treffen."

Juridische stappen

Ook juridische stappen tegen de voormalig judokampioen wilde Blankert niet uitsluiten. "Het is echter nog te vroeg om daarover uitspraken te doen. Ik werd gisteren pas 'overvallen' door de betreffende brief, mijn mede-bestuursleden hoorden er pas vandaag van. Een en ander zullen we binnenkort uitvoerig bespreken."

Het ging allemaal feitelijk om een brief die Geesink begin mei had verstuurd aan VVD-Tweede-Kamerlid Rijpstra. Daarin sprak hij van wantoestanden binnen de sportkoepel. Het schrijven, door Geesink ook 'gemaild' naar de fractievoorzitters, kwam maandag in de openbaarheid.

Rijpstra, onder meer belast met de portefeuille sport, toonde zich ontvankelijk en kondigde onder meer vragen aan de staatssecretaris van sport aan. Bovendien wil hij de sportbonden voor overleg bijeen roepen. "Ik wens hem succes", zei Blankert. "Hopelijk huurt hij hier op Papendal een ruimte. Dan levert het ons tenminste nog wat op."

Aantijging

De aantijging van financiële onduidelijkheden deed Blankert zichtbaar pijn. "Ik heb zo vaak geprobeerd met Geesink zaken uit te praten. Het bleek zinloos. Steeds komt hij weer met nieuwe dingen. Als ergens in Nederland duidelijk is hoe de geldelijke huishouding in elkaar zit, is het wel hier. Alles wordt gecontroleerd en is openbaar. Geesink is dit keer in alle opzichten te ver gegaan."

Geesink

De hoofdrolspeler zelf ontbrak -evenals de andere IOC-leden van Nederland- dinsdagavond op de algemene vergadering van de sportkoepel. "Ik kom alleen", liet Geesink weten, "als er zaken betreffende de olympische beweging op de agenda staan. Dat vond ik nu niet het geval." Ook dat laatste begreep Blankert niet.

Uithaal

Op de bijeenkomst op Papendal dinsdag, door Blankert al geopend met een harde uithaal richting Geesink, werden enkele statutenwijzigingen doorgevoerd. Daardoor voldoen de reglementen nu nadrukkelijker aan het Olympic Charter, ook een punt door Geesink recentelijk veelvuldig aangehaald.

Een van de gevolgen was de toetreding van de voorzitter van de atletencommissie tot het bestuur van NOCNSF. Wegens familieomstandigheden kon de persoon in kwestie, oud-topvolleyballer Peter Blangé, niet aanwezig zijn. De bestuursleden Terpstra, Gerrit Jans en Vreeman werden, zonder tegenkandidaten, herbenoemd.

Leo Visser

Teruggeblikt werd er door de chef de missions op de Olympische Spelen van Salt Lake City. Leo Visser constateerde enkele smetjes, vooral over (het ontbreken van) een vlaggedrager en de rellen met de sponsoren. Om vooral problemen met geldschieters van bonden en individuele schaatsploegen te voorkomen, heeft NOCNSF eind mei een vergadering gepland met alle partijen.

Voor de zomerspelen van Athene (2004) hebben de bonden inmiddels al de nodige richtlijnen, voortkomend uit de IOC-reglementen, ontvangen.