ALKMAAR - AZ gaat in beroep tegen de openbare reprimande die door de KNVB aan de Alkmaarse club is gegeven. De licentiecommissie had vastgesteld dat AZ bij een financiële tussenrapportage de begroting met 375.000 euro heeft overschreden.

Volgens de licentiecommissie mocht de club dit niet afdekken met enkele financiële meevallers. Het bestuur van AZ zegt voor de overschrijding wel degelijk concrete dekking aanwezig is.