DEN HAAG - In de Tweede Kamer is een meerderheid voor een strafrechtelijk meldingsplicht voor voetbalvandalen. Dat bleek dinsdagavond tijdens een algemeen overleg in de Kamer over voetbalvandalisme.

Woordvoerders van de fracties van de VVD, CDA, PvdA en SP drongen bij minister Remkes van Binnenlandse Zaken aan op de invoering van zo'n meldingsplicht. Nu is die mogelijkheid er alleen civielrechtelijk.

Laatste schakel

Remkes toonde zich in het overleg overigens geen voorstander van een strafrechtelijke meldingsplicht. Volgens de bewindsman is zo'n maatregel pas een laatste schakel om vandalen uit voetbalstadions te weren.

Wel gaf hij aan dat er samen met de KNVB wordt gewerkt aan een zogenaamd 'huisrecht'. Clubs kunnen daarin zelf bepalen welke personen in het stadion, het huis, worden toegelaten. Personen die zich in of om het stadion misdragen kunnen dan worden geweerd.

Raddraaiers

De KNVB pleit al jaren voor de invoering van een strafrechtelijke meldingsplicht. Een woordvoerder van de voetbalbond: "Op zich werkt de civielrechtelijke variant wel, dus de stadionverboden die de KNVB zelf oplegt, maar daarmee krijg je de échte raddraaiers niet uit het stadion. Met de invoering van de strafrechtelijke plicht zouden we een enorme stap voorwaarts doen. Vandalen moeten zich dan daadwerkelijk tijdens de wedstrijd melden op het politiebureau."

Remkes gaf dinsdag bovendien aan dat er begin volgend seizoen een proef komt met een elektronische meldplicht. Een voetbalvandaal hoeft zich in dat geval niet meer persoonlijk te melden bij de politie, maar er wordt elektronisch gecontroleerd of hij zich niet in het stadion bevindt tijdens een duel.