NIJMEGEN - De Samenwerkende Organisaties Voetbalsupporters (SOVS) ziet niets in de verscherpte aanpak van ontoelaatbare spreekkoren in het betaalde voetbal. "Het gaat om schijnbeleid, om schijnveiligheid. Daar balen wij van", zei SOVS-voorzitter Joris Daalhuisen.

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken wil een onderscheid maken tussen kwetsende spreekkoren en discriminerende/racistische spreekkoren. In het laatste geval kan de burgemeester via de vierde official de wedstrijd laten staken indien de spreekkoren niet stoppen of opnieuw worden aangeheven.

Overrulen

De burgemeester kan de scheidsrechter, die niet wil staken, dus 'overrulen', omdat racistische en/of discriminerende spreekkoren betrekking hebben op de openbare orde.

Daalhuisen is als lid van de stuurgroep bestrijding voetbalvandalisme en -geweld en als lid van de commissie veiligheidszaken van de KNVB nauw betrokken bij supportersvraagstukken in het betaalde voetbal. Hij reageerde maandagavond op een brief van minister Remkes van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Beleidsplannen

Daarin stelt de bewindvoerder onder meer nieuwe beleidsplannen voor inzake de kwetsende, discriminerende en racistische spreekkoren. Remkes bespreekt de beoogde richtlijnen dinsdag in een algemeen overleg met de Tweede Kamer over de bestrijding van voetbalvandalisme.

Daalhuisen: "We zijn het volstrekt oneens met de uitbreiding van de rol van de burgemeesters. Het gevaar van politieke willekeur is levensgroot. Wat in de ene gemeente is verboden, wordt in de andere gemeente getolereerd."

Geneuzel

"Het streven was juist om zoveel mogelijk eenduidigheid te krijgen voor supporters wat wel en niet is toegestaan. Deze technische invulling van een bestaand verhaal is geneuzel van de bovenste plank. Het is politiek correcte commotie, die niet bijdraagt aan een structurele oplossing van dit probleem."

De SOVS pleit voor een terughoudende opstelling van clubs en media bij ontoelaatbare spreekkoren. "Hoe meer aandacht, hoe meer spreekkoren", stelde Daalhuisen. "We moeten de boosdoeners gezamenlijk en structureel aanpakken. Alleen gedragsverandering is effectief."

Bewustwordingsproces

De SOVS-voorzitter wees op een recent initiatief van Feyenoord. De Rotterdamse club ging met enig succes de strijd aan tegen de verwensingen met het woord 'kanker' erin. Dat deed Feyenoord met een campagne waarin een jonge supporter die leed aan de ernstige ziekte centraal stond. "Zo'n bewustwordingsproces verdient navolging en heeft met politiek opportunisme niets te maken", aldus Daalhuisen.