EDE - De Bond van Oranjeverenigingen heeft een zending te verrichten jegens het nationale voetbalelftal. "Degenen die de eer hebben het oranje te dragen moeten daarvoor meer respect tonen en niet op een stuk kauwgum staan te kauwen als het Wilhelmus bij aanvang van een wedstrijd klinkt." Dat zei het Tweede-Kamerlid Oplaat (VVD) zaterdag op het jaarlijkse congres van de Bond van Oranjeverenigingen in Ede.

De Bond zou de KNVB erop moeten aanspreken. De nieuwe voorzitter van de bond, de Leiderdorpse burgemeester M. Zonnevylle, zei na afloop van het congres wel wat in de oproep van de liberaal te zien.

Zonnevylle is recent J. Pommer opgevolgd als voorzitter van de Bond. Zijn organisatie is inmiddels druk doende allerlei instellingen en bedrijven die 'iets' met de monarchie hebben of het predikaat 'koninklijk' dragen te benaderen. De Bond wil met hen de hoofden buigen over het onderwerp Nederland in relatie tot de monarchie en de Oranjes, want dat is zoveel meer dan alleen maar Koninginnedag vieren of het oranje de boventoon te laten voeren bij een sportwedstijd. Zonnevylle speelt met de gedachte geld in te zamelen voor een bijzondere leerstoel op dat gebied.

"50 Tot 60 procent van de mensen voelt zich toch wat ongemakkelijk bij het erfelijk koningschap, daarom willen we laten zien dat Oranje meer is, onder meer een onschatbaar onderdeel van onze cultuur-historische waarde dat in deze tijd van vervlakking kleur geeft aan onze samenleving", zei hij in zijn inleiding. Onderzocht moet worden hoe dat in de toekomst nationaal en internationaal kan worden ingepast, vindt Zonnevylle.