RIJSWIJK - De bedrijfstak betaald voetbal is kwetsbaar voor inmenging van de georganiseerde misdaad. De sector zou er verstandig aan doen meer te investeren in het voorkomen van die dreiging.

Dit blijkt uit een preventieve doorlichting door KPMG Integrity & Investigation Services in opdracht van het ministerie van Justitie. Het rapport is inmiddels ter beschikking gesteld aan de KNVB en de clubs in het betaald voetbal.

Op meerdere terreinen constateert het rapport een verhoogd risico. Het gaat daarbij om zaken als spelerstransfers, financiering en exploitatie van stadions, sponsoring en het gokken op wedstrijden. Meer transparantie is daarom geboden, zo concludeert het onderzoek.

Het ministerie van Justitie is enkele jaren geleden begonnen met het preventief doorlichten van bedrijfssectoren. Er wordt enkel en alleen gekeken naar de kwetsbaarheid en risico's voor een eventuele inmenging van de georganiseerde misdaad.