DEN HAAG - Het kabinet wil dat voetbalwedstrijden worden stilgelegd en zo nodig gestaakt als het publiek racistische of haatzaaiende spreekkoren aanheft. Vice-premier Zalm heeft dat vrijdag gezegd na de ministerraad.

De politiek volgt daarmee de lijn die de KNVB donderdag al uitstippelde. Ook de voetbalbond wil dat voetbalwedstrijden bij kwetsende spreekkoren worden stilgelegd. De KNVB deed daarbij de aanbeveling om afhankelijk van het lokale beleid en in overleg met de lokale autoriteiten verdere maatregelen te nemen.

KNVB

De KNVB en het kabinet hebben wel een klein verschil van inzicht waar exact de verantwoordelijkheid ligt bij het stoppen van een wedstrijd. Zalm noemde de scheidsrechter "het draaipunt". "Hij heeft een duidelijke instructie wat hem te doen staat", aldus de bewindsman. Omdat moeilijk vast te stellen is wat humor of kwetsend is, riep Zalm vrijdag de scheidsrechters op vooral hun "gezonde verstand" te gebruiken. Als er gestaakt moet worden, gebeurt dat in overleg met de burgemeester.

Scheidsrechter

De KNVB liet vrijdag opnieuw weten dat zij juist de lokale autoriteiten als draaipunt ziet. "Naast de scheidsrechter heeft ook de burgemeester het recht om een duel stil te leggen. Een beslissing om een wedstrijd te staken vanwege spreekkoren kan door een arbiter nooit eenzijdig worden genomen", aldus een woordvoerder van de bond.

Zalm is dat met de bond eens. In voorkomende gevallen kan volgens hem het kabinet niet afzijdig blijven bij het optreden tegen spreekkoren. "Als er sprake is van racistische of haatzaaiende spreekkoren vallen die onder het strafrecht. Daar ligt sowieso al een taak voor de overheid."

Ross

Overigens zei staatssecretaris Ross-Van Dorp (Sport) blij te zijn met de maatregelen die de KNVB heeft aangekondigd tegen hatelijke spreekkoren in stadions. "Het is een goede zaak dat de bond op deze manier zijn verantwoordelijkheden neemt", aldus de bewindsvrouw vrijdag in Den Haag.

De kans is groot dat daardoor vanaf nu vaker duels worden stilgelegd dan wel gestaakt. Ross: "Bij dit soort schokkende zaken past een krachtdadig beleid. De KNVB bewijst hiermee bovendien dat de partijen meer kunnen dan alleen maar met de beschuldigende vinger naar elkaar wijzen. Men treedt gewoon op en zo hoort het."

Voor verwarring is de staatssecretaris van onder andere sportzaken niet bang. "Ik denk juist dat hiermee een eind aan alle verwarring komt. Ik zit vaak in stadions. Iedereen voelt altijd precies aan wanneer spreekkoren zo weerzinwekkend zijn dat het niet meer te tolereren is. Daarover verwacht ik dan ook absoluut geen misverstanden."