EINDHOVEN - De spelersvakbonden VVCS en ProProf en de werkgeversorganisatie FBO hebben vrijdagmiddag in Eindhoven overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO voor de bedrijfstak betaald voetbal. De collectieve arbeidsovereenkomst gaat in op 1 juli en heeft een looptijd van drie jaar.

Het opvallendste onderdeel in de nieuwe CAO is de oprichting van een Instituut Betaald Voetbal. Dat wordt een soort kenniscentrum, waarin de vakbonden en de clubs samen gaan werken op het gebied van arbeidsrechtelijke zaken. Ook komt er in dat orgaan een registratie van spelerscontracten.

Formeel betreft het een principeakkoord, omdat de overeenkomst nog aan de achterban van de bonden en de clubs moet worden voorgelegd. Daarbij worden geen problemen verwacht. Wel heeft het akkoord een nawerking in het geval het alsnog misgaat.

"Dat is een stok achter de deur", zegt ProProf-directeur Ko Andriessen. "Als de achterban onverhoopt niet akkoord gaat en de totstandkoming van de CAO vertraging oploopt, gelden na 1 juli (voor een periode van een jaar) nog dezelfde voorwaarden als de bestaande CAO."

'Pijnpuntjes'

Maar dat verwachten de partijen niet. De 'pijnpuntjes' werden de voorbije week al van tafel geveegd na voortdurend overleg tussen alle betrokkenen. "Dit is een goed signaal voor de voetballerij in een roerige periode. De nieuwe CAO biedt de spelers meer bescherming", zegt de opgeluchte Andriessen namens de twee vakbonden.

De belangrijkste aspecten in de nieuwe overeenkomst: Er komt een betere regeling voor arbeidsongeschikte spelers. Zij krijgen tot het einde van hun contract het salaris volledig doorbetaald. Dat geldt niet voor de premies, wat ook een eis was van de bonden. De bijdrage van de werkgevers in de ziektekostenverzekering voor voetballers gaat van eenderde naar 50 procent.

Salaris

Er komt een zogeheten salarisbodem in de CAO. Dat houdt in dat, in een periode waarin veel clubs het water tot aan de lippen staat, clubs nooit een salaris mogen betalen dat lager is dan het (wettelijke) minimumloon. Als uitvloeisel daarvan krijgen spelers ook een betere rechtsbescherming. Als een club van een speler afwil, geldt geen maximum meer van zes maandsalarissen.