Herman Ram denkt dat het onderzoek van de onafhankelijke hervormingscommissie CIRC over de dopingproblematiek aantoont dat het de goede kant op gaat met de wielersport.

"Ik zou het hoopgevend willen noemen. Er wordt duidelijk vermeld dat schone renners nu ook een kans hebben om te winnen. Dat is de kernboodschap voor de sport", stelt de directeur van de Dopingautoriteit tegen NU.nl.

"Er wordt in het rapport veel aandacht besteed aan de goede ontwikkelingen. We hebben het nu goed onder de knie, de aandacht mag alleen niet verslappen."

In het rapport staat dat er nog steeds een serieuze dopingcultuur binnen het wielrennen heerst en dat renners tegenwoordig kleinere hoeveelheden prestatiebevorderende middelen nemen om tests te omzeilen.

"Maar het gebeurt niet meer systematisch binnen teams en bij de minidoses waar over gesproken wordt heb ik het idee dat de voordelen meer psychologisch dan fysiologisch zijn. Het effect daarvan is immers onmeetbaar."

Kaltgestellt

Ram sprak zelf met de commissie, die onderzoek deed in opdracht van de internationale wielerunie UCI, en assisteerde bij de totstandkoming van het onderzoek.

"Van veel zaken was ik dus al op de hoogte, zeker hoe het nu met doping in het wielrennen zit. De zaken rond het Vrijman-rapport en Sylvia Schenk, die een soort klokkenluidster bij de UCI was, sprongen er nogal uit voor mij."

Het Vrijman-rapport was ooit bedoeld als onafhankelijk onderzoek naar EPO-stalen in de jaren negentig, maar blijkt volgens het CIRC grotendeels geschreven door de advocaten van de UCI en Lance Armstrong.

Schenk stelde diverse misstanden binnen de internationale wielerunie aan de kaak, maar kreeg geen gehoor bij het management. "Ze werd gewoon kaltgestellt en kreeg geen poot aan de grond."

Niet hopeloos

In het rapport worden ook vraagtekens gezet bij de betrokkenheid van oud-renners, die dopinggebruik hebben bekend, in het management van bestaande wielerploegen. "Ik ben er geen voorstander van om mensen die de dopingregels hebben overtreden helemaal te verbannen, maar het is de vraag of ze echt een begeleidende rol moeten hebben of dat we ze terug moeten zien als manager."

Er komen geen nieuwe dopingbekentenissen voor in het rapport. "Maar we moeten niet vergeten dat er nog een heel groot deel vertrouwelijk is. De verklaringen zijn niet openbaar gemaakt. Het zou heel goed kunnen zijn dat er nog dopingprocedures uit voortvloeien."

Ram denkt dat het rapport geen verregaande gevolgen heeft voor de huidige wielersport, maar ziet wel dat de aandacht voor dopingbestrijding essentieel blijft. "Het biologisch paspoort is heel belangrijk, langs die lijn moeten we doorgaan. Als we op dat punt verslappen, is er een grote kans op terugval."

"Ik heb nooit geloofd in een compleet schone sport. Er zullen altijd mensen zijn die de regels overtreden net zoals er in het dagelijks leven altijd mensen door rood rijden. De conclusie is alleen dat het sterk wordt teruggedrongen en we niet in een hopeloze situatie zitten. We moeten het wel blijven aanpakken."

KNWU

Voorzitter Marcel Wintels van de Nederlandse wielerunie KNWU stelt dat een krachtig beleid noodzakelijk blijft in de strijd tegen doping. "Het onderzoek herbevestigt dat de wielersport op de goede weg is en tegelijkertijd grote inspanningen nodig zijn en blijven om de noodzakelijke cultuurverandering verder door te voeren.''

Wintels noemt het de grootste winst dat alles over de meest zwarte periode in het wielrennen nu op tafel ligt, ook wat betreft de mondiale bond UCI. 

''Het ging in die tijd zeker niet zoals we zouden willen. Dat is triest en pijnlijk. Maar we weten nu wel hoe het was en we kunnen nu alleen maar leren van de geschiedenis. Ik kijk nu liever vooruit. Een cultuurverandering vraagt vele jaren van inspanningen en daar moeten we ons voor blijven inzetten.''

'Renners nemen viagra om beter te presteren'Veel kritiek op Hein Verbruggen in dopingrapport | 'Nog altijd serieuze dopingcultuur in wielersport'