Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseert op donderdag 23 april een grote dopingconferentie. Die bijeenkomst moet uiteindelijk leiden tot adviezen voor het beleid van diverse sporten.

"We willen echt sportbreed kijken waar we nu zijn aangekomen en wat ons nog te doen staat", licht mede-organisator Herman Ram toe aan NU.nl.

De directeur van de Dopingautoriteit verwacht dat de bijeenkomst tot concrete voorstellen zal leiden om het beleid in sommige sporten te veranderen.

"Het is geen plek waar we besluiten nemen, maar ik neem aan dat het eindigt met een aantal adviezen waar we daarna mee aan de slag gaan."

Dopingwet

De aanpak van de dopingproblematiek in het wielrennen door de commissie Sorgdrager en de KNWU gaf aanleiding om na te denken over een conferentie.

"Ik kan me voorstellen dat zij daar vertellen over hun ervaringen, ook die ze internationaal hebben opgedaan in dat omvangrijke project. Daarnaast willen we graag de niet-georganiseerde sport, zoals fitnessclubs, ook een rol geven."

De conferentie past in de ontwikkelingen rond de dopingwet, die momenteel wordt geschreven door de minister in samenwerking met onder andere de Dopingautoriteit.

"We leggen nu de laatste hand aan de wet, al gaat dat zeker nog een aantal weken of misschien wel een paar maanden duren. We liggen in ieder geval op schema."

Breken met verleden

Schippers kijkt uit naar de conferentie, die vooral bedoeld is om de volgende generatie in een dopingvrije omgeving te laten sporten. "Het wordt de hoogste tijd dat echt wordt gebroken met het verleden en maatregelen worden genomen voor de toekomst."

"Dat is de sport niet alleen verplicht aan alle fans, maar ook aan de jonge sporters, die in een dopingvrije omgeving hun triomfen moeten kunnen halen. Het is allereerst aan de sport zelf om hiermee verder aan de slag te gaan, maar ik draag hieraan graag mijn steentje bij."

Het ministerie van VWS heeft dit jaar de jaarlijkse bijdrage aan de Dopingautoriteit verhoogd tot bijna 1,5 miljoen euro en ruim drie ton uitgetrokken voor onderzoek in het wielrennen. Dit voorjaar worden de resultaten verwacht van een groot onderzoek naar het gebruik van doping in de sport en presenteert de commissie Sorgdrager een follow-up.