DEN HAAG/HILVERSUM - Inzittenden van de helikopter diewoensdagavond door de politie van Wassenaar naar Schiphol isgebracht, filmden de wielerwedstrijd Holland Expert Ladies Tour.Omdat mensen op de grond aan de politie meldden dat uit dehelikopter een pakketje was gegooid, besloot de politie de helinaar Schiphol te begeleiden en de piloot en cameraman aan tehouden.

Het verdachte pakketje dat omstanders rond half acht geziendachten te hebben, bleek bij nader inzien een kluitje ballonnen tezijn dat in een boom was terechtgekomen, zei eenpolitiewoordvoerster donderdag. "Omdat er meldingen waren van eenpakketje dat uit een helikopter was gegooid, besloten wemaatregelen te treffen." De politie vond de ballonnen aan deBuurtweg in Wassenaar. Waar ze vandaan komen, is niet duidelijk.

De piloot en de cameraman hebben geen overtreding begaan, zei depolitiewoordvoerster. Ze hadden een vergunning om daar te vliegenen te filmen. De opnames waren bestemd voor RTL5, die verslag doetvan de wielerwedstrijd. Op Schiphol zijn ook tijdelijk het bandjeen de helikopter in beslag genomen, zei een woordvoerder van RTLNederland.

Pakketje

Een woordvoerder van Ryfas Helicopters uit Hilversum, eigenaarvan de heli, toonde zich donderdag hoogst verbaasd dat het tot halfvier 's nachts moest duren voordat de politie Haaglanden achter deaard van het 'pakketje' was. "Kijk, dat ze onze vlieger begeleidennaar Schiphol als ze iets verdacht vinden, dat begrijp ik. Maar datze er zes uur over doen om onderscheid te maken tussen balonnen eneen pakketje, dat doet amateuristisch aan."

De Holland Ladies Tour voerde woensdag van Zoeterwoude naarScheveningen. De vlieger van Ryfas cirkelde volgens de woordvoerderal circa tweeënhalf uur in de omgeving voordat er iets verdachtswerd opgemerkt.