Het bestuur van de internationale schaatsbond wil op de WK afstanden en de Olympische Winterspelen nog maar één 500 meter rijden in plaats van twee.

Dat blijkt uit de agenda voor het congres van de ISU in juni van dit jaar in Dublin. De council van de bond, het hoogste bestuursorgaan, wil de tweede 500 meter op de kampioenschappen afschaffen zodat de mass start aan het programma kan worden toegevoegd.

Voor dit relatief nieuwe onderdeel stelt de ISU bovendien voor om de wedstrijd voor zowel vrouwen als mannen over een afstand van zestien ronden te verrijden om zo eenduidigheid voor het publiek te creëren. Op dit moment rijden de mannen twintig en de vrouwen vijftien ronden.

Het bestuur van de ISU bestaat uit voorzitter Ottavio Cinquanta, de twee vice-voorzitters David Dore en de Nederlander Jan Dijkema, vier vertegenwoordigers van het kunstrijden en vier vertegenwoordigers van het schaatsen (langebaan en shorttrack samen).

De voorstellen van het bestuur moeten net als die van de aangesloten leden door het congres worden goedgekeurd en kunnen niet op eigen initiatief worden doorgevoerd.

Cinquanta stelde eind maart op eigen titel nog meer drastische maatregelen voor, zoals het schrappen van de lange afstanden en de 1000 meter van het olympisch programma en het afschaffen van het WK allround, het WK sprint en het EK allround.

EK allround

De KNSB had eind vorig jaar al aangekondigd dat de schaatsbond meerdere voorstellen had ingediend om het schaatsen te veranderen en deze staan ook op de agenda voor het ISU-congres in juni.

Een van de belangrijkste voorstellen was om bij het EK allround een kleine in plaats van een grote vierkamp te schaatsen, maar nu blijkt dat dit de tweede optie van de KNSB is. De bond stelt als eerste optie voor om de mannen een 500, 1000, 1500 en 5000 meter te laten rijden en als tweede optie een 500, 1500, 3000 en 5000 meter.

De vrouwen moeten een 500, 1000, 1500 en 3000 meter gaan schaatsen.

Het EK zou wat de KNSB betreft ook als afstandskampioenschap moeten gelden en zou eens in de twee jaar op een buitenbaan moeten worden verreden.

Pakken

Nederland heeft voor het congres nog veel meer plannen ingediend. Daaronder het voorstel om eens in de vier jaar de WK’s voor langebaan, shorttrack en kunstrijden te combineren en het vergroten van het deelnemersquotum aan de Winterspelen tot 22 rijders per land in plaats van twintig zoals het nu is.

De meeste voorstellen van de KNSB zijn zonder commentaar opgenomen in het document voor het congres, maar bij enkele punten heeft het ISU-bestuur al aangegeven zich niet in het voorgestelde te kunnen vinden.

Zo wordt het plan om het rijden in sponsorpakken door het ISU-bestuur afgewezen. De KNSB stelt voor om bij World Cups ruimte te bieden voor merkenteams om in sponsorkleding te rijden, zoals de Nederlandse ploegen graag willen.

De council van de ISU houdt eraan vast dat bij de World Cups, net als bij andere ISU-wedstrijden, de nationale identiteit van de deelnemers moet worden weerspiegeld in een gelijk en dus nationaal tenue.