ATHENE - Pieter van den Hoogenband blijft in Nederland. Datzei de olympisch kampioen van Sydney maandag in Athene. Plannenvoor een verblijf in het buitenland zijn daarmee op de lange baangeschoven.

Sponsor Philips heeft te kennen gegeven met Van den Hoogenbandverder te willen. Na de Olympische Spelen van Athene worden meerdetails bekend.