BRUSSEL/HEUVELLAND - De politie van het West-VlaamseIeper heeft maandagmiddag een grootscheepse inval gedaan bij deBelgische wielrenner Frank Vandenbroucke. Daarbij zijn tien agenteningezet, die kogelvrije vesten droegen. Ook werden een ambulance eneen speciale medische interventie-eenheid opgeroepen. Hun inzet wasechter niet nodig.

Na lang onderhandelen met de politie vertrok eerstVandenbroucke's echtgenote, die met hoge snelheid per auto wegreed.De wielrenner van de Italiaanse ploeg Fassa Bortolo verliet zelfeen halfuur later zijn woning in Nieuwkerke bij Ieper. Volgens depolitie zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Politie en justitiein Ieper weigeren voorlopig verdere details over de zaak teverstrekken.