PAPENDAL - Staatssecretaris van Sport Margo Vliegenthart wil dat er in Nederland een centraal tuchtcollege komt voor het uitspreken van straffen voor op doping betrapte sporters. Dit moet tot uniformiteit en duidelijkheid leiden en bovendien een gang naar de (burger)rechter voorkomen.

Vliegenthart deed de uitspraken op de eerste dag van het congres Harmonisatie in Anti-Dopingbeleid, donderdag en vrijdag onder auspiciën van Frans van Dijk (
NOCNSF
NeCeDo

Vliegenthart

Over de harmonisatie was Vliegenthart duidelijk. "In Nederland zijn negen nationale bonden bezig een onafhankelijke tuchtcommissie op te richten. We hopen dat meer federaties zich hieraan zullen conformeren. Misschien moeten we zelfs een stap verder gaan en het in een internationaal verband trekken. Het zou de kwaliteit van de uitspraken beslist ten goede komen."

Nandrolon

"Het kan niet zo zijn", vervolgde de staatssecretaris, "dat de ene op nandrolon betrapte voetballer te maken krijgt met een uitvoerig reglement en de ander met een paar regeltjes. De uiteindelijke uitspraak moet kwalitatief goed zijn en mag niets aan twijfel overlaten. Dat kan slechts als er sprake is van eensgezindheid."

Denksport

"Moet de voetballer in Nederland dezelfde gevolgen ondervinden als die in Zuid-Afrika?", stelde Vliegenthart. "Ja. Maar voor bijvoorbeeld een schaker moet een andere dopinglijst van toepassing zijn. Als een denksporter spierversterkende middelen gebruikt is dat gewoon dom. Het zal echter zijn prestatie niet bevorderen."

Op vier punten adviseerde Vliegenthart het congres -ook het Wereld Anti Doping Bureau (WADA) heeft er een stevige inbreng- te komen tot harmonisatie. Wat betreft de inhoud van de dopinglijst (is het bijvoorbeeld nog van deze tijd dat daarop coffeïne staat, zo vragen velen zich af), op het gebied van reglementen en controles, bij tuchtrechtspraak en sancties en (in Nederland momenteel actueel) voedingssupplementen.

Blankert

Hans Blankert, voorzitter NOCNSF, onderstreepte daarvan eveneens het belang. "Sommige atleten weten niet aan welke lijst ze zich moeten houden. De een wordt voortdurend gecontroleerd, de ander nooit. Een enkeling krijgt zelfs twee keer op een dag bezoek van een controlecommissie van verschillende federaties. Op het gebied van dopingbestrijden wacht ons kortom nog een enorme uitdaging."