De gemeente Breda wil de huur die NAC betaalt voor het stadion met maximaal 325.000 euro per jaar verlagen. 

De gemeente gaat bovendien het stadion beheren en onderhouden voor maximaal 250.000 euro per jaar.

Het college stelt dat voor aan de gemeenteraad nadat de club vanwege acute financiële problemen bij de gemeente had aangeklopt voor hulp.

Het huurcontract wordt per 1 januari aangepast waarna NAC ook niet meer de enige, exclusieve gebruiker is van het stadion, staat in het voorstel.

NAC betaalt momenteel ruim 1,3 miljoen euro per jaar voor de huur van het stadion en dat is relatief veel. NAC zegt zonder steun failliet te gaan. Er was gevraagd om zes ton huurverlaging.

Het was volgens wethouder Alfred Arbouw een duivels dilemma en een keus tussen twee kwaden. Niks doen zou het einde van de club en een grote schadepost voor de gemeente zijn.

Maximale

''De voorgestelde verlaging is het maximale wat de gemeente kan en wil doen. We gaan in gesprek met partijen over andere mogelijkheden in het stadion."

"Er heeft zich een patroon ontwikkeld waarbij NAC bij de gemeente en financiers aanklopt, wanneer de club weer in zwaar weer verkeert. De gemeente wil niet langer op deze voet doorgaan", zei de wethouder dinsdag in een toelichting.

Volgens adviseurs van de gemeente past de huurverlaging binnen Europese regels voor ongeoorloofde staatssteun. ''We zijn ons zeer bewust de van lopende onderzoeken van de Europese Commissie naar hulp van gemeenten aan andere profclubs.''

Interim-directeur Justin Goetzee van NAC laat in een eerste reactie weten dat hij het voorstel van de gemeente met de financiers gaat bespreken.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 10 december en het college neemt een dag later een definitieve beslissing.