MAARSSEN - Opnieuw heeft NOCNSF topsporters geadviseerd terughoudend te zijn bij het gebruik van voedingssupplementen. De sportkoepel deed dat dinsdag bij de presentatie van het onderzoek naar 69 producten, komend van deelnemers aan de Olympische Winterspelen. Vijftien daarvan (22 procent) bleek 'dopinggeduide stoffen' te bevatten.

De bekendmaking van de cijfers stond niet in het teken van harde verwijten in de richting van de betreffende industrie. Van 'shockerende' ontdekkingen was evenmin sprake."Wij hebben slechts onderzocht in hoeverre er sprake was van een dopingrisico", zei Frans van Dijk, hoofd Begeleiding Topsporters en Topkader binnen de koepel.

XTC

Of één en ander schadelijk is voor de volksgezondheid, daarover gaan andere instanties. Bijvoorbeeld de Keuringsdienst van Waren, aan wie het onderzoek beschikbaar is gesteld. Waarschijnlijk vragen hooguit twee gevallen om nadere actie: één keer werden in een product steroïden aangetroffen, bij één kwam de partydrug XTC naar voren. Dit kan in strijd zijn met de wet.

Verder was er sprake van stoffen, die in de dagelijkse consumptie bepaald niet onbekend zijn. Tien keer ging het om caffeine, twee keer om een combinatie van caffeine en efedrine (voorkomend in geneesmiddelen), één keer om alleen efedrine.

WADA

Bij een herziening van de dopinglijst, momenteel binnen WADA (Wereld Anti Doping Bureau) aan de orde, vallen middelen als bijvoorbeeld caffeine en alcohol mogelijk af van de lijst. Er is daarbij geen sprake van een combinatie van prestatiebevorderend en schadelijk voor de gezondheid. Op Papendal, donderdag en vrijdag in het teken van een internationaal congres over doping, komt dit ondermeer aan de orde.

Salt Lake City

NOCNSF besloot in aanloop naar de Winterspelen van Salt Lake City sporters de mogelijkheid te bieden hun gebruikte supplementen te laten onderzoeken. Dit om onrust weg te nemen, ontstaan naar aanleiding van de positieve tests (nandrolon) bij de voetballers Frank de Boer en Edgar Davids. In een later stadium kwam daarbij ook nog eens de affaire rond Jaap Stam.

Hoge kosten

Onder meer wegens hoge kosten (bijna 100.000 euro alleen al voor wintersporters) wordt het initiatief in de aanloop naar Athene niet herhaald. Wel wordt in overleg met de vereniging Natuur en GezondheidsProdukten Nederland (NPN) gezocht naar oplossingen. Gedacht wordt met name aan 'topsportvriendelijke' etikettering. De betreffende industrie is qua omzet slechts voor ongeveer 1 procent afhankelijk van de atleten.