De directie en raad van commissarissen moeten volgens het Forum van PSV op een andere manier leidinggeven. Ook ontbreekt het bij PSV aan een langetermijnvisie die is verbonden aan de club en niet aan personen. 

Dat staat in het rapport van het forum dat in handen is van VI.

''Het huidige beleid zorgt voor spanningen en een gevoel van onbehagen. Het ontbeert PSV aan verbinding op alle niveaus. Ook is er sprake van onvoldoende afstand tussen de rvc en directie van de club, waardoor het de vraag is of de rvc in staat is om het gewenste toezicht uit te oefenen op de directie'', aldus het rapport.

Het forum heeft in opdracht van de club na een turbulent seizoen onderzoek gedaan bij PSV. In het forum zaten onder anderen oud-speler Mark van Bommel en olympisch zwemkampioen Pieter van den Hoogenband. 

Geen beleidsplan

Personeel, supporters, bestuurders, directie, oud-bestuurders, sponsors, commerciële partners en journalisten werden met geheimhouding als garantie geïnterviewd. De clubleiding zou het 22 pagina's tellende epistel geheim willen houden en alleen de aanbevelingen van Forum PSV openbaar willen maken.

Volgens het rapport zou technisch manager Marcel Brands zonder beleidsplan werken en daarom zou er bij de club een technische commissie gevormd moeten worden. Ook zou de clubleiding meer waardering moeten hebben voor personeel en vrijwilligers.

Maandag om 17.00 uur zal de clubleiding in een persconferentie nader ingaan op de bevindingen van het forum.