GUERET - Ook in de contra-expertise van de Belgischewielrenner Christophe Brandt zijn sporen van methadon gevonden.Zijn ploeg Lotto-Dommo heeft dat dinsdag bekendgemaakt.

Brandt reageerde positief bij een test na de tweede etappe vande Ronde van Frankrijk en moest de Tour verlaten. Hij heeft ontkendhet middel te hebben gebruikt.

'Geflikt'

Brandt liet in de Belgische mediaweten dat hij niet uitsluit dat hij door zijn eigen team is'geflikt'. Hij zei dat er op een ander spoor moet worden gezochtals de contra-expertise ook positief zou zijn en hij sloot daarbijmanipulatie binnen de ploeg niet uit.

Teamdirecteur Claudy Criqueilion weerlegde de verklaringen vande renner. "We hebben overal in het team gezocht naar methadon. Wehebben onze energierepen en andere producten getest. Maar we hebbennergens iets gevonden. We blijven vertrouwen in Christophe houden,maar hij moet nu met een verklaring komen", zei teamdirecteurClaudy Criquielion.

Integer

Ploegleider Hendrik Redant kon niet geloven dat Brandt bewust dezaak geflest heeft. "Christophe is een integere jongen", zeiRedant nadat Robbie McEwen met de ritzege in Gueret het slechtenieuws over Brandt enigszins naar de achtergrond had verschoven.

"Ik denk niet dat Christophe bewust iets genomen heeft. Maarwat eruit komt is er natuurlijk ook ingegaan. Ik vind hem nogsteeds een steengoede renner, maar hij zal nu wel moeten uitzoekenwat de oorzaak kan zijn."

Verbazing

De meeste deskundigen spraken hun verbazing uit over de sporenvan methadon bij Brandt. Methadon zou als doping geenprestatiebevorderend effect hebben voor wielrenners.

Een Belgische sportarts legde echter het verband met de 'potbelge'. Dat is een mengsel van heroïne, cocaïne en morfine datrenners vooral in het verleden zouden hebben genomen. Methadon iseen synthetische drug die bij behandeling van verslaafden alsvervanger van heroïne wordt gebruikt.