Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een netto winst geboekt van 2,7 miljoen euro.

Dat blijkt woensdag uit een voorpublicatie van de jaarcijfers. In het seizoen daarvoor schreef de Rotterdamse volksclub ook al zwarte cijfers.

Volgens algemeen directeur Eric Gudde is het positieve resultaat evenals vorig jaar vooral toe te schrijven aan een hogere omzet en een opnieuw strakke begrotingsdiscipline.

Dit in combinatie met de goede sportieve prestaties, met de derde plaats in de competitie als eindklassering.

De winst had volgens Feyenoord bijna 2,5 miljoen euro hoger kunnen uitvallen, als de club niet een tweetal voorzieningen had moeten nemen. Allereerst werd Feyenoord, net als andere profclubs, zowel in 2012 als in 2013 zwaar getroffen door de 'crisisheffing' van zestien procent extra op salarissen boven 150.000 euro. Daartegen loopt nog een bezwaar van Feyenoord

Daarnaast heeft de directie een bedrag gereserveerd voor het aandeel van Feyenoord in de ontwikkelingskosten van een nieuw stadion. De eerdere verwoede pogingen tot nieuwbouw strandden in juli in de gemeenteraad.

8,9 miljoen

De strakke bedrijfsvoering de laatste jaren bij Feyenoord heeft in elk geval tot een drastische reductie van de schulden geleid. In juni 2010 was het eigen vermogen nog 35 miljoen negatief.

Bij sluiting van het boekjaar 2012/2013 bedroeg dit tekort nog maar 6,2 miljoen euro. De totale schuldenlast is eveneens sterk afgenomen, van 43 miljoen in juni 2010 naar zo’n 8,9 miljoen in juni 2013.

''Zuinig zijn, steeds zoeken naar nieuwe omzetkansen en met beperkte middelen proberen toch boven verwachting te presteren, dat is wat we nu al een paar jaar op rij succesvol doen. Ons streven voor het lopende seizoen zal niet anders zijn'', stelde Gudde, die met Feyenoord inmiddels stevig in de veilige categorie 2 van de licentiecommissie van de KNVB is ingedeeld.