SCHEVENINGEN - Mark Huizinga draagt bij de openingsceremonievan de Olympische Spelen op vrijdag 13 augustus de vlag van deNederlandse ploeg. Dit werd maandag bekend tijdens de officiëleoverdracht van de formatie aan de Chef de Mission, Peter Vogelzang.

Bij de Sydney Games van 2000 won Mark Huizinga de goudenmedaille bij het judo. De als luitenant bij defensie werkzametopsporter won daarnaast meerdere Europese- en nationale titels.Huizinga volgt Anky van Grunsven op, die het vaandel in Sydney metzich meedroeg.

Erebaantje

Huizinga, bij zijn eerste Spelen in Atlanta (1996) al goed voorbrons, reageerde verheugd. "Ik vind het echt een erebaantje. Dehoogste eer in Nederland is waarschijnlijk te worden gekozen totsportman van het jaar. Daarna komt dit. Ik vind het echt heelmooi."

Eén keer eerder liep een judoka met de vlag voorop. Dat was in Anton Geesink, bij de Olympische Spelen van Tokyo. Huizingawerd benaderd door Joop Alberda, technisch directeur van NOCNSF."Hij belde in de rust van de voetbalwedstrijd Nederland -Portugal. Ik heb meteen 'ja' gezegd. Natuurlijk had ik er rekeningmee gehouden dat het kon gebeuren. Daarom had ik er al overnagedacht."

Verontwaardigde reacties

Twee jaar geleden, bij de Winterspelen van Salt Lake City,weigerden tal van Nederlandse sporters met de vlag het stadionbinnen te wandelen. Het had een reeks van verontwaardigde reactiestot gevolg, onder meer van prominenten als premier Wim Kok enIOC-voorzitter Jacques Rogge. Huizinga sloot zich echter niet aanbij al die critici.

Hij kon zich wat voorstellen bij de houding van Ritsma en co,destijds. "Het lijkt mij ook niet ideaal om bij eenopeningsceremonie van de Winterspelen vijf uur in de kou te staan.De omstandigheden waren daar gewoon anders.

Verschil

Eerlijk gezegd had ikna Sydney, waar ik voor het eerst meeliep bij de openingsceremonie,ook zoiets van: Dit doe ik toch niet weer. Maar daarvan was ik alteruggekomen voordat ik hiervoor werd benaderd. Bovendien is heteen groot verschil dat het nu veel eerder bekend is gemaakt.Iedereen weet waaraan hij toe is."

De 'benoeming' van Huizinga kreeg alom bijval. Voorzitter JosHell van de Judobond Nederland: "Een geweldige keus. Ik kan megeen betere fakkeldrager voorstellen. We praten over een sportief,gedreven, sterke man, die er trots op is dat hij dit mag doen. Hetgaat straks in Athene niet alleen om de sport. Je mag ook bestlaten merken dat je er staat voor Nederland. Mark is zo'n jongendie dat doet."

Terechte keus

Chris de Korte, de coach van Huizinga, deelde die mening. "Hetis een gouden jongen. Een topsporter die niets aan het toevaloverlaat om het goed te doen. Een meer dan terechte keus vanNOCNSF."