De ledenraad van de KNSB heeft het ontslag van Doekle Terpstra als voorzitter van de schaatsbond dinsdagavond aanvaard. De overige leden van het bestuur blijven wel aan.

"Hoewel de meerderheid van de ledenraad het spijtig vindt, heeft de ledenraad het ontslag van Doekle Terpstra geaccepteerd en geaccordeerd", liet Roel Dekker, woordvoerder van de ledenraad dinsdagavond weten.

Terpstra diende vrijdag zijn ontslag in bij de ledenraad nadat Sven Kramer zich kritisch over het bestuur van de schaatsbond had uitgelaten.

Dinsdagavond vergaderde de ledenraad over de ontstane situatie en over het ontslag van de voorzitter. Formeel had de ledenraad het ontslag van Terpstra kunnen weigeren, maar dat gebeurde niet.

De rest van het algemeen bestuur, die net als Terpstra de toorn van Kramer over zich heen gekregen had, trok niet dezelfde conclusie als de aftredende preses. "Op de vraag of we door willen gaan, hebben we 'ja' gezegd", lichtte Sippy Tigchelaar, lid van het bestuur toe.

Samenwerking

In navolging van Kramers kritiek op het bestuur van de KNSB had onder anderen Jochem Uytdehaage laten weten dat er veel aan die samenwerking tussen bond, atleten en ploegen schortte.

Deze partijen, de atletenvereniging, de vereniging voor professioneel schaatsen (VPS) en de directie van de KNSB kwamen voorafgaand aan de ledenraad ook bijeen.

Uit dat overleg werd duidelijk dat de schaatsploegen, atleten en bond afgelopen tijd verschillende verwachtingen van hun samenwerking hadden, maar de partijen hebben laten weten dat de samenwerking in de toekomst anders opgezet zal worden om dat te voorkomen.

Door bepaalde topsportthema’s te benoemen en deze bij de verschillende partijen onder bevoegdheid te brengen moet de samenwerking tussen de ploegen, atleten en KNSB weer vlot getrokken worden.

Koerswijziging

Hetzelfde onderwerp was ook in de ledenraadvergadering ter sprake gekomen. Door de ledenraad is vervolgens besloten dat er een bestuurlijke koerswijziging noodzakelijk is.

"We zullen een nieuw bestuurlijk model uitwerken waarbij er beter wordt gekeken naar de plaats van topsport en breedtesport in de organisatie", zei Dekker. "Dat zal veranderingen betekenen voor het huidige model."

De huidige vier bestuursleden van de KNSB zullen dat veranderingsproces meemaken, zei Tigchelaar. "We zullen in ieder geval tot de evaluatie van het nieuwe bestuursmodel blijven zitten. Dat kan zeven maanden duren. Ondertussen zoeken we wel naar versterking."

Uytdehaage, ook aanwezig als afgevaardigde van de atletenraad, toonde zich tevreden met de uitkomst van de vergadering. "Er komt een koerswijziging. We zijn samen verantwoordelijk voor de sport en gaan dat ook zo invullen."

De scheidend voorzitter Terpstra liet zich in Utrecht alleen kort voor de ledenraadvergadering nog even zien, maar bleef bij zijn uitleg zoals hij die vorige week had gegeven.