Doekle Terpstra overweegt zijn functie als voorzitter van de schaatsbond KNSB neer te leggen naar aanleiding van alle commotie rondom het keuzeproces voor de nieuwe nationale schaatshal. 

Terpstra voelt zich nog voldoende gesteund door de eigen ledenraad van de schaatsbond, maar vindt het tegelijkertijd onacceptabel dat zijn integriteit door andere partijen meermaals in twijfel is getrokken.

''Als permanent het pistool wordt getrokken, komt er vanzelf een moment dat je tegen jezelf zegt: nu is het genoeg”, zegt Terpstra tegen de Telegraaf.

Een jaar geleden werd de Fries nog voor een nieuwe periode van drie jaar herkozen als voorzitter. Terpstra, in het dagelijks leven bestuursvoorzitter van Hogeschool Inholland, voelt zich de laatste weken aangeschoten wild.

''Mensen mogen me altijd aanspreken op inhoud, geen probleem, maar wanneer het te persoonlijk wordt, trek ik een streep. Ik ben op bestuurlijk niveau behoorlijk gepokt en gemazeld, maar ik heb het nog niet eerder meegemaakt dat ik als persoon zo door het slijk ben gehaald door partijen in een poging verhoudingen te polariseren of situaties te laten escaleren”, aldus Terpstra.

Naast de problemen rond de nieuwe schaatshal maakten vier merkenteams deze week bekend geen A-licentie meer aan te vragen uit onvrede over beslissingen van de bond.