Bij het kort geding tussen Icedome en KNSB, NOC*NSF en Thialf is duidelijk geworden dat de partijen ver uit elkaar liggen.

De Almeerders willen door de bond als topsportlocatie worden aangewezen, de KNSB houdt vast aan een extra onderzoek. Op 19 juli volgt de uitspraak.

Voor de rechter bepleitten de advocaten van het consortium achter Icedome dat de wijziging in de procedure om tot een nieuw topsporttrainingscentrum voor het schaatsen te komen onmiddellijk wordt stopgezet en op basis van het adviesrapport een voorlopige gunning wordt gedaan.

Volgens de advocaten van het Almeerse consortium is het hele proces rondom de selectie van de ijsbaan vooral verstoord geraakt door het uitlekken van het adviesrapport. Daarmee is de afspraak tot geheimhouding geschonden en Icedome vreest dat dat de andere partijen in de kaart speelt omdat die nu hebben kunnen inzien op welke punten in het rapport zij te kort schieten.

"Het is onbegrijpelijk dat de opdrachtgevers, in plaats van over te gaan tot de voorlopige gunning, met extra testen komen die afwijken van de procedure."

Daar voegden de raadslieden van het consortium aan toe: "De extra toetsing is onnodig, onrechtmatig en onwenselijk." Het zou onnodig zijn omdat de oorspronkelijke opzet volgens de Almeerse partij voldoende doortimmerd is. De onrechtmatigheid schuilt in het afwijken van de procedure.

Twijfels

Het consortium acht het onwenselijk omdat de gunning al lang plaats had kunnen vinden en omdat ze twijfels hebben bij de zuivere intenties van de KNSB. De advocaten van Icedome lieten meermaals weten te vermoeden dat de KNSB via de nieuwe onderzoeksronde probeert Thialf alsnog als topsportcentrum aan te kunnen wijzen.

De advocaten van Thialf stonden in de rechtbank van Utrecht tegenover de Almeerse juristen. Thialf bepleitte aan de kant van de KNSB dat het adviesrapport dat in mei uitlekte juist niet als basis van een gunning zou kunnen dienen. Idealiter zou Thialf zien dat de procedure compleet wordt afgebroken en een nieuwe aanbestedingsprocedure zou worden gestart.

Tegelijkertijd erkennen de Friezen ook dat vanwege het tijdspad een tweede toetsingsronde ook aanvaardbaar is. "Mits deze transparant is", benadrukte de advocaat van Thialf. "Bij gebreke daaraan zetten we in op een totaal nieuwe selectieprocedure."

De KNSB en NOC*NSF verdedigden de wijziging in de gunningsprocedure omdat er te veel op het spel staat om alleen op basis van het bestaande adviesrapport een besluit te nemen. De bond en de sportkoepel benadrukten dat voorkomen moest worden dat er voor seizoen 2016/2017 geen nieuwe topsportlocatie zou zijn of dat er wel een baan zou zijn, maar dat deze niet rendabel zou zijn.

Gehakt

De advocaat van KNSB en NOC*NSF maakte namens de voorzitters gehakt van het oorspronkelijke selectiedocument. "Er kan niet in redelijkheid verwacht worden van de voorzitters dat zij tot gunning over kunnen gaan." 

Om tot die gunning te kunnen komen willen Doekle Terpstra en André Bolhuis beter inzicht in de financiële onderbouwing van de investering en de exploitatie. Volgens de advocaat is er voor de vraag om extra informatie een afspraak opgenomen in het selectiedocument en is daarmee de wijziging in de procedure gerechtvaardigd.

De voorzieningenrechter sprak tijdens de zitting haar verbazing uit over de hele situatie. "Er bekruipt me langzamerhand de gedachte dat er onvoldoende is nagedacht over de uitvraag van de tender", zei zij.

Volgens de KNSB en NOC*NSF zal door het extra onderzoek, waarvoor Berenschot is ingeschakeld, geen verandering kunnen optreden in de ranking van de drie banen zoals die in het adviesrapport is opgenomen. "De extra vragen zijn enkel ter verificatie", zei de advocaat. De rangorde in het rapport is alleen op sporttechnische punten bepaald en deze willen de voorzitters Terpstra en Bolhuis niet nader onderzoeken.

Wel zouden partijen kunnen uitvallen, zo werd duidelijk na een vraag van de rechter. Het vervolgonderzoek heeft namelijk betrekking op de zogenaamde knock-outfase van het selectieproces en daar valt de financiële onderbouwing onder.