De KNSB en het NOC*NSF hebben besloten de beslissing over de locatie van het nieuwe nationale ijsstadion uit te stellen tot 15 augustus, dan wordt het definitieve besluit bekend gemaakt.

Dit is besloten omdat de KNSB en NOC*NSF eerst willen laten onderzoeken hoe het zit met de financiële haalbaarheid, de exploitatie en de solvabiliteit van Thialf, Icedom en TranSportium. Het accountantskantoor Ernst&Young is verzocht om het onderzoek op zich te nemen.

De schaatsbond en het Nederlands Olympisch Comité stelden in januari een commissie aan om een advies voor te bereiden op de toewijzing van een trainingsaccommodatie voor de topsport. Op 19 mei werden de bevindingen aangeboden aan beide voorzitters.

Kritiek

Het ijsstadion in Almere (Icedome) kreeg in het rapport de voorlopige voorkeur. Het leverde een storm aan kritiek op. Er okwam een lobby om Thialf te behouden en grote sporters lieten zich horen. Onder anderen Sven Kramer en Epke Zonderland lieten blijken dat in hun ogen Heerenveen met een nieuw Thialf het Nederlandse 'schaatsmekka' moet blijven.

De KNSB en NOC*NSF blijven echter achter de voorlopige keuze voor Icedôme staan. "Op basis van de weging van alle aspecten en de voor de commissie beschikbare informatie zou het initiatief van Almere als beste gewaardeerd moeten worden'', klinkt het in de verklaring.

De beslissing over de sporttechnische en sportinhoudelijke thema's blijft staan. Het is door de aanbieders volledig aangeleverd en vraagt derhalve geen nadere aanvulling. Alle informatie die door de kandidaten wordt aangeleverd valt deze buiten de finale beoordeling en gunning.

Toch wordt de beslissing uitgesteld. Er is weliswaar sprake van een oordeel over de sporttechnische en sportinhoudelijk aspecten, maar van groot belang is daarnaast in hoeverre er ook sprake is van een realistisch financieel- en haalbaar planningsperspectief van alle drie betrokken aanbieders. De schaatsbond en de sportkoepel willen in alle zorgvuldigheid, volledig en afgewogen, besluiten en hebben daarvoor, naast het reeds uitgebrachte advies, aanvullende informatie nodig.

Definitieve gunning

Accountantskantoor Ernst&Young zal voor 15 juli aanvullende informatie aanleveren en voor 1 augustus zal een objectief en onafhankelijk advies worden voorbereid.
 
Op 8 augustus wordt op basis van beide adviezen, dat wil zeggen het reeds uitgebrachte sportgerelateerde advies en de beoordeling daarvan en daarnaast het financiële accountantsadvies, besloten aan welke partij de voorlopige gunning zal worden verstrekt.

Vervolgens kan na een bezwaarprocedure van één week op 15 augustus de definitieve gunning worden verleend. De bedoeling is dat het nieuwe topsportcentrum aan het begin van het seizoen 2016-2017 is opgeleverd.