NIJMEGEN - Loes Linders staat na de eerste dag van deNederlandse kampioenschappen turnen in Nijmegen op de eerste plaatsals het gaat om plaatsing voor de Olympische Spelen van Athene. Pasna nauwkeurig calculatiewerk van de rekenmeesters van de turnbondKNGU bleek dat Linders de voorkeur kreeg boven Berber van den Berg,die in de wedstrijd exact dezelfde score had neergezet.

Beiden voldeden op sprong met een gemiddelde van 9,212 aan deolympische limiet. Evi Neijssen zat op sprong ook boven de eis,maar omdat haar score lager was, schoot zij daar niets mee op.Linders haalde de kwalificatienorm zelfs tweemaal, naast sprong ookop de meerkamp met 36,475.

Computerprogramma

Dat maakte voor het rekenwerk niets uit. Volgens KNGU-bestuurderWil Uylenbroek moest er een computerprogramma aan te pas komen omte bepalen wie van de twee uiteindelijk de meeste aanspraak magmaken op een olympisch startbewijs. Het probleem is dat Nederlander slechts twee heeft, waarvan één sinds vorige maand al in bezitvan nationaal kampioene Suzanne Harmes. Zij prolongeerde zaterdaghaar titel met een eindscore van 36,625.

Aan het einde van de eerste twee vergelijkingen, waarbij werdgegoocheld met de afzonderlijke juryscores voor het paardspringen,bleek dat er nog steeds geen onderscheid te maken viel tussenLinders en Van den Berg. Pas in derde instantie viel het voordeelLinders' kant op, met ongeveer eenduizendste punt.

Kort geding

De 16-jarige Brabantse verloor vrijdag bij de rechtbank inArnhem een kort geding tegen NOCNSF. Daarin vocht ze de afwijzingvan haar eerdere kwalificatievoordracht af. Tijdens de recenteEuropese titelstrijd had ze in haar visie, overigens ook op sprong,al voldaan aan de olympische limiet. NOCNSF bestreed dat en kreegvrijdag gelijk van de voorzieningenrechter.

Na twee bewogen dagen staat Linders er voorlopig dan toch hetbest voor. Voorlopig, want zondag kan na de toestelfinales allesweer anders zijn. Indien pakweg Evi Neijssen dan als enigedeelneemster een betere prestatie levert dan Linders zaterdag deed,gaat het olympisch startbewijs alsnog aan Linders voorbij.

'Voorlopige stand'

"Ik wil er op wijzen dat dit een voorlopige stand is", haasttebestuurder Uylenbroek zich dan ook te melden. "En we zijn heelblij dat we deze keer alles tot in de laatste details op papierhebben gezet." Daarmee doelde hij op het ontoereikendekwalificatiereglement dat tot en met de Europese kampioenschappengold. Het verschil van inzicht over de interpretatie van die regelsleidde uiteindelijk tot de rechtszaak van Linders.

"Gelukkig was het nu allemaal uit te rekenen", verzuchttetopsportcoördinator Willem Veldman. "Want dit soort scenario'sverzin je niet vantevoren. Dit hele verhaal valt ook nauwelijks aaniemand uit te leggen."

Linders weet daar inmiddels alles van. Voorten minsten één dag koestert ze echter de gedachte dat Athene nuheel nabij is. "En ik haal liever op deze manier een olympischticket dan in de rechtszaal. Sportieve revanche is het mooiste dater is."