Toon Gerbrands heeft na het oordeel van de tuchtcommissie in de zaak Verbeek opnieuw gepleit voor een ethische commissie bij de KNVB.

Volgens de directeur van AZ hoort zo'n commissie bij een gedragscode. ''Allerlei andere bonden hebben zo'n commissie als onderdeel van de gedragscode", zegt Gerbrands.

"Een onafhankelijke commissie moet zich kunnen buigen over zaken waarbij de KNVB betrokken is."

Gerbrands zei eerder al tegen NUsport zo'n commissie wel te zien zitten. "Andere sporten zijn de voetbalbond al voor geweest, daar is ook een ethische commissie."

Hij vergeleek de zaak Verbeek zelfs met het Bosman-arrest. "Het gaat om de jurisprudentie in de sport. We hebben ooit een keer het Bosman-arrest gehad en dit is ook een voorbeeldverhaal."

Beroep

Verbeek leverde vorige maand harde kritiek op de tuchtcommissie. “Het is ons-kent-ons in Zeist. De manier waarop je daar als aangeklaagde wordt behandeld is respectloos, denigrerend en neerbuigend."

De tuchtcommissie gaf Verbeek voor zijn gedrag een voorwaardelijke straf. AZ beschouwt de zaak als een principekwestie en besloot maandag in beroep te gaan tegen die eis.

AZ is bepaald niet te spreken over de gang van zaken bij de KNVB. ''Verbeek heeft iets gezegd over de tuchtcommissie en nu moet de tuchtcommissie daar over oordelen. Dat klopt niet. Dat moet nu juist een onafhankelijke partij doen. Als de zaak met Verbeek achter de rug is, ga ik bij andere clubs polsen of hier draagvlak voor is.''

Inzetten

Gerbrands heeft vernomen dat KNVB-voorzitter Michael van Praag zo'n commissie wel ziet zitten, maar dat de clubs het initiatief moeten nemen. ''Ik wil mij daar graag voor inzetten. Als de andere clubs dit ook willen, zal de KNVB een commissie moeten opzetten.''

Volgens de KNVB was er al een dergelijke commissie, maar is deze op verzoek van de clubs in 2002 opgeheven. Het toezicht op de naleving van de gedragscode kwam daarmee bij de aanklager betaald voetbal te liggen.

Medio december stelde de KNVB in de discussie over gedragsregels op het voetbalveld nog een herintroductie van zo'n commissie voor. ''Maar daar voelden de aanwezige belangenorganisaties - van spelers, trainers, scheidsrechters en clubs - toen echter weinig voor'', aldus de KNVB.