PORTO - Supporters die in Portugal een hotelkamer willenboeken, moeten rekening houden met woekerprijzen. Volgens de VVVvan Porto proberen hoteliers en pensionhouders een slaatje te slaanuit het Europees kampioenschap voetbal, dat dit weekeinde begint.Meer dan 200 euro voor een eenvoudige hotelkamer is geenuitzondering.

Een medewerker van de VVV vertelt: "Deze week kregen we weereen verhaal over een simpel pensionnetje dat normaal kamersverhuurt voor 35 euro per nacht. Rond het EK vraagt men met speelsgemak het veelvoudige. In dat pension kon je alleen nog terechtvoor ongeveer 250 euro. We zijn een arm land en de ondernemersproberen op deze manier wat geld extra te verdienen."

Overigens is het vrijwel onmogelijk om nog een kamer te vindenin een van de speelsteden. "Die zijn allang allemaal volgeboekt.Mensen die niets gereserveerd hebben, moeten niet raar staan tekijken als ze alleen in Spanje, net over de grens nog wat kunnenvinden. De enkele kamers die nog wel beschikbaar zijn, zijn voornormale mensen niet meer te betalen," aldus de baliemedewerker vande VVV.