BERGEN OP ZOOM - Zeven toppers uit de verschillendeturndisciplines willen zich verenigen in een semi-commerciëleturnploeg. De groep bestaat uit de turners Yuri van Gelder, JeffreyWammes, Suzanne Harmes en Loes Linders, trampolinespringers AlanVillafuerte en Rea Lenders en ritmisch gymnaste Anna Pobokova.

De ploeg wordt in eerste instantie voor twee jaar ingesteld. Eenkledingsponsor, Asics, is al gevonden. Pas als er een hoofdsponsoris gevonden, kunnen de contracten worden getekend. Remi Lens,manager en persoonlijk trainer van Van Gelder, heeft het initiatiefgenomen. Het is niet de bedoeling dat de turners een salarisontvangen, maar hun onkosten (reizen, brandstof, telefoon, kleding)moeten worden vergoed.

Wereldbeker

"Het is de bedoeling dat de sporters zo met medischebegeleiding en hun persoonlijke trainer naar allewereldbekerwedstrijden kunnen", verklaart Lens. "Naar schattinghebben we 500.000 euro nodig om dat allemaal te kunnen doen. Ikhoop dat we voor de Olympische Spelen de ploeg kunnenpresenteren."

Lens wil samenwerken met de turnbond KNGU. "De bond heb ik nogniet benaderd, maar dat doe ik binnenkort." De KNGU is nog inonzekerheid over het aanblijven van sponsor Univé, die tot en methet recente EK het vrouwenturnen steunde.

Verdeling

Los daarvan besluit debond later dit jaar hoe ze het beschikbare budget verdeelt over deverschillende disciplines. Tot nu ging de helft naar hetvrouwenturnen, maar het lijkt er op dat dit beleid niet meer wordtvoortgezet op weg naar de Olympische Spelen van Peking 2008.