TILBURG - De gemeente Tilburg en Willem II hebbenmaandagmiddag een overeenkomst getekend waardoor de gemeentevolledig eigenaar wordt van het stadion van de club. Met het gelddat de gemeente betaalt aan Willem II gaat de club haar financiëlepositie verbeteren.

Willem II gaat jaarlijks bijna 1 miljoen euro aan de gemeentebetalen. De overeenkomst was nodig om de financiële problemen vande Tilburgse voetbalclub op te lossen. Doordat de gemeente eigenaarwordt, krijgt Willem II op korte termijn een bedrag van bijna 14miljoen euro. Hiermee kan de club onder meer leningen versneldaflossen. De voetbalclub keek al eerder kritisch naar de omvang vande selectie en de salarissen van de spelers.

Willem II-voorzitter J. Vullings en wethouder Financiën H.Janssen ondertekenden de overeenkomst tussen de club en degemeente. Beide partijen benadrukten dat de overeenkomst de 'gewoneTilburger' geen cent kost. Feitelijk betaalt Willem II doordat zehuur overmaakt aan de gemeente de overnamesom terug. De gemeenteheeft naar eigen zeggen duidelijke afspraken gemaakt over debetaling van de huurpenningen.

Als tegenprestatie gaat Willem IIhet komend seizoen de stadsnaam opnemen in de clubnaam.