SAN JOSE - De Amerikaanse atlete Kelli White heeft hetgebruik van verboden prestatiebevorderende middelen toegegeven. Zegaat akkoord met een schorsing van twee jaar. De 27-jarigesprintster levert haar gouden WK-medailles voor de 100 en 200 meterin. Die gaan nu respectievelijk naar haar landgenote Torri Edwardsen de Russin Anastasia Kapatsjinskaja.

In de hoop op strafvermindering heeft White besloten deantidopingautoriteiten haar volledige medewerking te verlenen.White werd vorig jaar bij het mondiale titeltoernooi in Parijsbetrapt op het gebruik van modafinil, een stimulerend middel dat zedestijds zei te nemen tegen slaperigheid (narcolepsie).

Minimumstraf

Het Amerikaanse dopingbestrijdingsbureau (USADA) kwam woensdagmet het opmerkelijke nieuws dat White heeft toegegeven verbodenmiddelen te hebben gebruikt; niet alleen modafinil, maar ook (nog)niet te detecteren anabole steroïden en erythropoietine (epo).USADA kon eraan toevoegen dat ze de uitsluiting voor twee jaar,de minimumstraf voor een eerste vergrijp van deze orde, accepteert.

De bekentenis van deze topatlete is een belangrijke overwinningvoor de Amerikaanse instanties die een 'cleane' sport nastreven eneen schone ploeg in Athene aan de start willen brengen.

Kwijt

De schorsing van White, wier meedoen aan de Olympische Spelen altwijfelachtig was door een knieblessure, is maandag ingegaan. Alhaar uitslagen sinds 15 december 2000 zullen worden geschrapt.Behalve het goud van Parijs raakt ze ook haar Amerikaanse titelskwijt.

"Miss White geeft toe dat ze middelen heeft genomen om zo goedmogelijk te kunnen presteren. Verscheidene van die preparaten warenniet op te sporen", stond in de verklaring die namens de atletenaar buiten werd gebracht. "Door dat te doen heb niet alleenmezelf bedrogen, maar ook mijn familie, vrienden en sport. Ik hebspijt van de lage dingen die ik heb gedaan", voegde ze er zelf aantoe.

Designdrug

White's naam werd al geruime tijd in verband gebracht met hetlopende onderzoek naar het voedingssupplementenbedrijf Balco. Datzou de designdrug THG (tetrahydrogestrinon) aan tal van sportershebben geleverd. Diverse atleten, onder wie de Britse topsprinterDwain Chambers, zijn betrapt op gebruik van het dopingmiddel, datsinds kort opgespoord kan worden.

USADA beschikte, door documenten die bij Balco in beslag warengenomen, al over sterke aanwijzingen dat White tot deTHG-dopingzondaren behoorde. Dat heeft meegespeeld in haarbekentenis en haar besluit als klokkenluidster op te treden. Een enander zou kunnen betekenen dat nog veel meer atleten een schorsingboven het hoofd hangt, hoewel ze formeel niet zijn betrapt(non-analytisch positief).

Moed

"White heeft fouten gemaakt, maar ik bewonder haar moed om daarnu ronduit voor uit te komen en de consequenties te aanvaarden. Hetis niet gemakkelijk toe te geven dat je iets hebt misdaan en op tegaan staan om er iets aan te doen", zei USADA-chef Terry Madden.