ZEIST - Voor Trabelsi is het boek Ajax gesloten. Dat betoogdetenminste zijn raadsman in de arbitragezaak die de Tunesiër tegenzijn werkgever had aangespannen. Trabelsi bestrijdt de geldigheidvan een eenzijdige optie in zijn contract.

Ajax lichtte die optie onlangs, waardoor de verdediger nog tweejaar aan de Amsterdamse club vastzit. Mocht de arbitragecommissievan de KNVB de speler gelijk geven, is hij per 30 junitransfervrij. De commissie doet binnen twee tot drie weken eenuitspraak.

Niet bevoegd

De arbitrage bij het rechtsorgaan van de Nederlandse voetbalbondvolgde op een kort geding dat de zaakwaarnemers en juristen vanTrabelsi anderhalve week geleden hadden aangespannen. DeAmsterdamse voorzieningenrechter achtte zich echter niet bevoegd omeen oordeel te vellen en verwees de zaak terug naar de KNVB.

In een ruim twee uur durend betoog van de raadsheren van Ajax enTrabelsi, door de Ajax-jurist een grabbelton van door elkaarlopende argumenten genoemd, werd vooral duidelijk dat deraadslieden van Trabelsi Ajax slecht werkgeversshap verwijten. Inde ogen van Trabelsi gaat hij in zijn volgende contractjaar 15procent in salaris achteruit, iets dat hem bij de ondertekening vanzijn contract niet is verteld.

Salaris

In een brij van cijfers probeerden de juristen van derechterverdediger aan te tonen dat hij van 655.000 euro terugvaltnaar een salaris van 580.000 euro. In die berekening werd echterhet tekengeld, dat ooit eenmalig werd uitgekeerd (225.000 euro),gedeeld door drie en de afgelopen jaren elk jaar bij zijn salarisopgeteld. Zonder dat bedrag aan tekengeld blijft het salaris vanTrabelsi bij het lichten van de optie gelijk.

Ajax probeerde aan te tonen dat het Trabelsi geen rad voor ogenheeft gedraaid bij het ondertekenen van zijn eerste contract én dathij de verbintenis bij zijn volle bewustzijn heeft geaccordeerd. Erzou in de ogen van de juristen van Trabelsi sprake zijn geweest vanexorbitante tijdsdruk en een taalbarrière. Volgens Ajax is daargeen sprake van.

Uitstekend contract

Sterker; volgens Ajax heeft Trabelsi een uitstekend contract enverdient hij een goed salaris, zeker omdat zijn loon tussentijds -volgens Trabelsi zonder dat hij daar iets vanaf wist - werdverhoogd met 100.000 euro.

Als kanttekening plaatste Ajax daarbijdat Trabelsi onbekend was toen hij tekende in Amsterdam. Iets datdoor het Tunesische kamp meteen onderuit werd gehaald omdat hij tentijde van zijn komst al zeventien interlands op zijn naam had en in op het WK in Frankrijk had gespeeld.

Oordeel

Aan de arbitragecommissie om een oordeel te vellen. Binnen drieweken verwacht de raad een oordeel. Trabelsi kan daarna, als hetbesluit hem niet bevalt, bij de civiele rechter een bodemprocedureom eventueel alsnog zijn gelijk te halen.