SANTANDER - Het zeilteam van Annelies Thies heeft zaterdag inSantander ternauwernood het olympisch startbewijs voor Athene 2004veiliggesteld. De Ynglingploeg van de 34-jarige Groningse eindigdebij het wereldkampioenschap in de tiende en laatste race op de 21eplaats. Daarmee belandde Thies met haar bemanningsleden AnnemiekeBes (26) en Petronella de Jong (33) op de zevende plaats in heteindklassement.

Het rivaliserende team van Janneke Hin, Klaartje Zuiderbaan enHanneke Buis kwam dankzij de zesde plaats in de afsluitende race opde zesde plaats uit in het eindklassement. Daarmee won hetteam-Thies de Nederlandse selectiestrijd voor Athene 2004, met hetWK 2003 als eerste meetpunt, met het minimale verschil van éénpunt.

'Spannend'

"We zijn vandaag op het water duizend doden gestorven",stamelde Thies. "Het was ongelooflijk spannend. Na de race wistenwe niet waar we aan toe waren. We dachten eigenlijk dat we deolympische kwalificatiestrijd hadden verloren. Het was een enormeopluchting toen we in de haven van Santander uiteindelijk hoordendat we het team van Janneke Hin nog net waren voorgebleven. Wat eenontknoping! Dit was heel slecht voor mijn hart."

Zelfvertrouwen

Team-Thies begon vol zelfvertrouwen aan het WK in Spanje. Deteleurstelling over de negentiende plaats bij het vorigewereldkampioenschap in Cadiz, toch nog goed voor twee punten in deNederlandse selectiestrijd tegen nul punten voor team-Hin(dertigste), was verdreven door een serie uitstekende resultaten inhet afgelopen halfjaar. Met titels in Palamos, Athene en Palma deMallorca was het zogenoemde 3Elf Team de grote favoriet namensOranje bij het WK.

Na een verrassende opening van team-Hin, dat na vier races zelfsleidde in Santander, namen Thies en co het commando in hetklassement na zes wedstrijden over. Op de voorlaatste dag zakte deFriese koploper naar de derde plaats, toch nog vier posities boventeam-Hin, dat in het eindklassement twee plaatsen hoger moesteindigen dan de rivaal om het olympische ticket alsnog tebemachtigen.

'Slecht gevaren'

In de enige race van zaterdag konden Thies, Bes en De Jong hunzenuwen nauwelijks in bedwang houden. "We hebben echt heel slechtgevaren", bekende de ambitieuze stuurvrouw. "We hebben ons veelte veel gericht op de olympische kwalificatie en veel te weinigonze eigen race gevaren. We lagen op een bepaald moment zelfs 33een zaten alleen maar in de vuile wind van andere boten teploeteren."

Thies dacht toen echt even dat ze Athene kon vergeten. "Zekeromdat wij Janneke Hin soepel voorin zagen meevaren in vrije wind.Het was een geweldige opluchting en ontlading dat het toch nog goedvoor ons afliep, ook al doordat er geen protesten van andere teamswaren die het klassement bovenin nog konden beïnvloeden. Ik wildehet eerst niet geloven."

Met de kwalificatie van het team-Thies, dat in Santander tevensde benodigde olympische quotumplaats voor Nederland veiligstelde,komt het aantal klassen waaraan Nederlanders deelnemen in Athene opzes. Eerder plaatsten Joeri van Dijk (Mistral), LisaWesterhof/Margriet Matthijsse (470), Sven en Kalle Coster (470),Mark Neeleman/Peter van Niekerk (Star) en Mitch Booth/HerbertDercksen (Tornado) zich voor de Olympische Spelen.

Vormbehoud

Carolijn Brouwer moet in de Europe nog vormbehoud tonen. Dathoudt een plaats bij de eerste twaalf deelnemers in bij de komendezeiltoernooien in Medemblik en Kiel, of bij de eerste twaalf landenbij het wereldkampioenschap. In principe mag dat voor detweevoudige wereldkampioene geen probleem zijn.