ZURICH - Het wereldkampioenschap voetbal in 2010 is zaterdagtoegewezen aan Zuid-Afrika. Voorzitter Sepp Blatter van de FIFAmaakte dat in Zurich bekend na afloop van de stemming. Voor heteerst wordt het toernooi in Afrika gehouden.

Er waren uiteindelijk nog drie van de vijf kandidaten over,meldde Blatter zaterdag. Naast Zuid-Afrika waren dat Marokko enEgypte. Libië viel op het laatste moment af, omdat het land nietkon voldoen aan de eisen van de FIFA. Tunesië had zich eerder alskandidaat teruggetrokken.

Feest

In Johannesburg volgde een menigte Zuid-Afrikanen in deopenlucht de bekendmaking via een groot beeldscherm. Direct na deaankondiging barstte een feest los. Dansend en juichend vingen deZuid-Afrikanen op het scherm nog de beelden op van hun prominentelandgenoten, die in Zürich tot de delegatie behoorden.

Oud-president Nelson Mandela en de vroegere aartsbisschop DesmondTutu vierden hun feest in Zwitserland. Tutu en Blatter omhelsdenelkaar. Mandela ging even later breed lachend met de WK-trofee opde foto.

Bescheiden

Mandela wees zijn landgenoten erop de uitverkiezing niet al teuitbundig te vieren. "Zuid-Afrika moet deze uitslag niet arrogant,maar juist bescheiden aannemen. We zijn allemaal gelijk: degenendie vandaag gewonnen hebben en degenen vandaag hebben verloren."

Volgens FIFA-preses Blatter heeft de aanwezigheid vanNobelprijswinnaars Frederik de Klerk, Mandela en Tutu bijgedragenaan het succes van Zuid-Afrika. President Mbeki van Zuid-Afrikakondigde aan dat het WK 2010 een Afrikaans WK wordt. "Het wordthet toernooi van alle Afrikanen, waarbij we hopelijk onzemedekandidaten terugzien als partners en deelnemers. Ons land zalin 2010 een thuis zijn voor heel Afrika."

De verkiezing van Zuid-Afrika was verwacht. Het land wasduidelijk favoriet. Al na één stemronde was het duidelijk.Zuid-Afrika kreeg veertien stemmen en Marokko tien. Bij de keuzevan de organisator van het WK 2006 leed Zuid-Afrika nog eennederlaag. Duitsland werd met minimaal verschil gekozen. Dat leedzal sinds zaterdag vergeten zijn.

'Gerechtigheid'

Het wereldkampioenschap voetbal is na de Olympische Spelen hetgrootste sportevenement ter wereld. Volgens Blatter heeft hetwerelddeel Afrika recht op de organisatie. "Gerechtigheidgeschiedt vandaag", zei de Zwitser in zijn toespraak. "Dit is eenoverwinning voor het voetbal, dit is een overwinning voor Afrika."