EINDHOVEN - In het kader van het naderende afscheid van PSV-voorzitter Harry van Raaij is enige tijd geleden door het bestuur van PSV Fans United het plan geopperd om een inzameling voor een goed doel te houden. De Beenmergdonorbank Europdonor Nijmegen bleek daartoe bij uitstek geschikt, omdat Van Raaij van zeer nabij meemaakt wat het belang kan zijn van deze stichting.

Nadat door PSV Fans United, fansite van PSV, de eerste verkennende contacten gelegd waren met de Stichting Beenmergdonorbank Europdonor Nijmegen (BEN), en er zicht kwam op het goede werk dat de stichting uitvoert, werd in een breed supportersoverleg met de Supportersvereniging PSV, PSV Fans United en de club PSV, besloten dat een collecte gehouden zal worden voor dit goede doel. De actie wordt door alle supportersverenigingen en aanverwante vertegenwoordigingen van harte ondersteund.

PSV Seizoen Club Kaarthouders zullen in het clubblad een collectezakje vinden dat, gevuld met een donatie, kan worden ingeleverd op 9 mei voorafgaand aan PSV tegen ADO Den Haag.

Jan van Geffen, initiatiefnemer van de collecte, vond het tijd om eens met een ander afscheid te komen dan dure spandoeken en geldverslindende fakkels "Er is geen mooiere en geen persoonlijkere manier te bedenken om Harry van Raaij te bedanken voor hetgeen dat hij voor het Nederlands voetbal en voor PSV in het bijzonder betekend heeft."

Belangstellende die geen Seizoen Club Kaarthouders zijn maar toch een bedrag willen doneren, kunnen dat doen op bankrekening nummer 64.04.73.008.