MADRID - Real Madrid is deze week een opvallende afwezige inde halve finale van de Champions League en op nationaal niveau ishet sterrenensemble ook al naar het tweede plan afgezakt. Watbetreft de hoogte van salarissen is de club nog wel absolutekoploper. Volgens een jaarlijks onderzoek van het Franse weekbladFrance Football heeft de club de drie best betaalde spelers van dewereld in dienst.

Beckham voert de lijst van grootverdieners aan. De middenvelderkreeg het afgelopen jaar 22,4 miljoen euro op zijn rekeningbijgeschreven. Ruim elf miljoen dankt hij aan opbrengsten uitreclames. Beckham heeft een salaris van ruim 6 miljoen en kreeg 3miljoen voor zijn verschenen autobiografie.

De middenvelder verdiende 1,5 miljoen tijdens de tournee metReal Madrid door Azië. Hij dankt de rest van zijn inkomsten aanwinstpremies.

Ronaldo (16,5 miljoen euro) en Zidane (14 miljoen euro) bekledende tweede en derde positie. Ferguson is nog steeds de bestverdienende trainer. De manager van Manchester United verdiendeafgelopen jaar ruim 8,6 miljoen euro.

Goede nummer twee in de lijstvan beste betaalde oefenmeesters is de Zweed Eriksson. Debondscoach van het Engelse nationale team genoot een jaarinkomenvan 5,5 miljoen euro.