NIJMEGEN/AMSTERDAM - Suzanne Harmes kan deze week zeerwaarschijnlijk meedoen aan de Europese Kampioenschappen turnen inAmsterdam. De nationaal kampioene, die zich vorige week blesseerdeaan een elleboog, laat dan echter het onderdeel brug schieten. Dattoestel is te belastend voor haar gekwetste gewricht.

De 18-jarige turnster van De Hazenkamp uit Nijmegen moet op deEK vormbehoud tonen om naar de Olympische Spelen in Athene temogen. Harmes heeft een nominatie binnen en dient op het onderdeelvloer bij de beste zestien te eindigen. Op de meerkamp zou dieprestatie ook voldoende zijn, maar de vierkamp zal ze niet kunnenafwerken.

"Op brug wordt de elleboog het zwaarst belast", aldus haartrainster Esther Heijnen. "Daarom laten we dat afvallen. We moetenmorgen nog even afwachten, maar het ziet ernaar uit dat ze op drietoestellen kan meedoen. Woensdagochtend moet de ploeg definitiefzijn samengesteld, uiterlijk donderdagochtend moet duidelijk zijnop welke toestellen ze in actie komt."

Ontsnappingsroute

Als Harmes meedoet, is de deur voor reserve Berber van den Bergdicht. De Friezin bereidt zich momenteel voor op een invalbeurt. Deturnbond (KNGU) en sportkoepel NOCNSF hebben overleg over eenontsnappingsroute, mocht Harmes het door haar spierblessureonverhoopt niet halen. Het toernooi in Amsterdam is het enigekwalificatiemoment voor de Spelen.

De KNGU en het team de mission van NOCNSF overleggen over eenmogelijke uitzonderingspositie voor de Nederlands kampioene. Hetbestuur van de KNGU stelde maandag wel duidelijk dat Harmes -indienafwezig- de Olympische Spelen kan vergeten als twee andereturnsters bij de EK een finale halen. Dat is voor hen de eis vooruitzending naar Athene.De kans dat twee Nederlandse vrouwen dat presteren, lijkt opvoorhand klein, gezien de onervarenheid van de ploeg.

Uitzondering

Brugspecialiste Laura van Leeuwen is de voornaamste kandidaat omnaast Harmes een startbewijs te bemachtigen. Of NOCNSF eenuitzondering maakt voor Harmes, momenteel de beste turnster inNederland, valt af te wachten. Het team de mission is beducht voorde precedentwerking die zo'n beslissing zou hebben op sporters uitandere sporttakken.