DEN HAAG - Burgemeester Deetman van Den Haag vindt de KNVBlaks waar het gaat om het tegengaan van voetbalgeweld. Volgens hemkan de landelijke voetbalorganisatie veel meer maatregelen treffenom zaken als kwetsende spreekkoren en verstoringen van de openbareorde te voorkomen.

Deetman zei dat maandag bij de presentatie van een rapport vanhet auditteam voetbalvandalisme over de wedstrijd ADO Den Haag -Ajax van 9 november. De politie moest toen drie keer optreden tegenhooligans, voornamelijk aanhangers van ADO Den Haag. Het landelijkeauditteam werd in augustus opgericht om incidenten vanvoetbalvandalisme en geweld in de eerste en eredivisie teonderzoeken.

Uitzondering

Deze commissie, onder leiding van oud-staatssecretaris van SportMargo Vliegenthart, gaat ook de incidenten rond de wedstrijd vanJong Ajax tegen Jong Feyenoord van afgelopen donderdag onderzoeken.Wedstrijden van jeugdteams vallen in principe niet binnen hetonderzoeksgebied van het auditteam, maar op verzoek van ministerRemkes van Binnenlandse Zaken wordt voor de ernstige rellen inAmsterdam een uitzondering gemaakt.

De Haagse burgemeester stelde maandag dat de KNVB en de clubszelf veel meer kunnen en moeten doen tegen gewelddadigheden, dieveel politie-inzet kosten. De wedstrijden kunnen bijvoorbeeld opandere tijdstippen worden gehouden. Ook al loopt de voetballerijdan waarschijnlijk een hoop geld mis, bijvoorbeeld aantelevisie-inkomsten.

Ranglijst

Als de clubs niet meer inzet tonen om de orde te handhaven,moeten ze geraakt worden waar het ze pijn doet, vindt Deetman. Alsclubs zouden zakken op de ranglijst, zouden ze volgens hem wordenwakkergeschud.

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken, die ook bij depresentatie van het rapport was, gaf de burgemeester in zoverregelijk dat ook hij vindt dat alle partijen die met het voetbal temaken hebben, hun uiterste best moeten doen voetbalgeweld tegen tehouden. Evenals Deetman zei Remkes dat momenteel te tolerant wordtomgegaan met kwetsende spreekkoren. Er moet straf op komen testaan, meent Remkes.

Voetbalwet

Remkes is er overigens nog niet van overtuigd dat de invoeringvan een 'voetbalwet' naar Brits voorbeeld de problemen zouoplossen. "Met de bestaande juridische instrumenten kan al heelveel." Volgens de bewindsman zou al veel verbeteren als allepartijen, dus ook de KNVB, zich aan alle bestaande afspraken zoudenhouden.

Feyenoord-voorzitter Van den Herik heeft de uitnodiging vanAjax-preses Jaakke aanvaard om te praten over de supportersrellenvan afgelopen donderdag. Nog deze week gaan de besturen van beidevoetbalclubs om de tafel om de onderlinge relatie te verbeteren.

Grove nalatigheid

Jaakke gaf zondag toe dat Ajax de veiligheidssituatie opsportpark De Toekomst anders had moeten aanpakken. Hij gaf daarmeeVan den Herik gelijk, die de Amsterdamse club grove nalatigheidverweet. Jaakke wil vooral praten met Feyenoord om te voorkomen datde zaak verder escaleert.

De vier aanhangers van Ajax die worden verdacht vanbetrokkenheid bij de rellen zijn maandag weer op vrije voetengesteld. De politie had het viertal zondag aangehouden. De politieis nog op zoek naar ongeveer veertig betrokkenen bij deongeregeldheden. Van de eerste vier die werden gearresteerd, is ereen met een dagvaarding naar huis gestuurd. Over eventuelevervolging van de andere drie moet justitie een besluit nemen.Tegen hen is minder bewijs, aldus de politiewoordvoerder.