GENT - Feest bij de marine, treurnis bij de luchtmacht. Deschermsters Sonja Tol en Indra Angad-Gaur, beiden lid van detopsportselectie van defensie, presteerden zaterdag tijdens hetolympisch selectietoernooi in Gent met wisselend succes. Tolplaatste zich voor Athene, collega Angad-Gaur blijft deze zomerthuis.

Tol had zichzelf bij een positief optreden in Gent een cadeaubeloofd. Zij bestudeerde de catalogus van een Londense schoenmakerdagenlang minutieus en kan het tripje naar Engeland nu maken. "Ikheb grote voeten en die zaak heeft héél mooie schoenen", zei Tol,met haar 1,88 meter een opvallende verschijning op de loper. "Ikgebruik mijn lange armen goed", aldus de 31-jarige Haagse, "kandaar mijn voordeel uit putten."

Tol zit 50 procent van haar tijd achter een bureau in de HaagseVinex-wijk Ypenburg. "Aan de wal, want op een fregat is het zolastig schermen." De andere helft besteedt ze aan de sport, die zepas kort voor haar twintigste verjaardag leerde kennen. "Als kindheb ik nooit iets aan sport gedaan. Conditie had ik altijd wel, ikfietste vroeger vele kilometers van huis naar school." Ze brachthaar jeugd door in de Noord-Hollandse polder De Schermer. Dezelfdenaam van haar sport én afkomst is een grappig toeval.

Niet langer onzeker

Sonja Tol gaat niet als toeriste naar de Olympische Spelen, deeerste editie sinds 1988 waar het Nederlandse schermen zal zijnvertegenwoordigd. "Iedereen kan op degen van iedereen winnen. Alledeelneemsters zijn potentiële medaillekandidaten, dus waarom zou ikstraks niet met een plak thuiskomen? Ik heb het laatste jaar zoveelbijgeleerd, ik sta niet langer onzeker op de loper."

In schrille tegenstelling tot de brede glimlach van Tol stond demineurstemming bij Indra Angad-Gaur. Achtervolgd door een tv-cameraprobeerde ze dapper om haar gezicht na de derde domper uit haarcarrière in de plooi te houden. "Mensen hoeven niet te zien of ikhuil", zei ze later, nog altijd vechtend tegen de tranen.

Slecht seizoen

Op deelname in Atlanta en Sydney meende ze recht te hebben, maaracht en vier jaar geleden werd van hogerhand anders besloten. VoorAthene kan ze alleen zichzelf de schuld van het falen geven. "Ikheb een slecht seizoen gedraaid", aldus de Rotterdamse.

Navroegtijdige uitschakeling bij een wereldbekerwedstrijd inSint-Petersburg had Angad-Gaur het hoofdstuk-Athene al gesloten.Tot een telefoontje van Joop Alberda haar nieuwe hoop gaf, eenplaats bij de eerste drie in Gent was de nieuwe uitdaging. "Ik benheel blij met deze kans, maar helaas, ik had één mindere partij enhet is over en uit. Ik baal in drievoud."