BREDA - NAC spreekt op korte termijn met Newcastle Unitedover een samenwerkingsverband met die Engelse voetbalclub. DeBredanaars kwamen op het idee om te gaan samenwerken na deUEFA-Cupwedstrijd tegen Newcastle, begin dit seizoen.

Destijds werdafgesproken dat er verder zou worden gepraat als NAC een nieuwedirecteur zou hebben. Die is in de persoon van Theo Mommers enkelemaanden geleden aangesteld.

Volgens voorzitter Willem van der Hoeven is het gesprek, dat inmei plaatsvindt, oriënterend. "We hebben in de laatste maanden alwel enkele malen contact gehad, maar met onze reis naar Newcastlewordt het wat concreter."

De preses heeft nog geen idee hoe desamenwerking gestalte moet krijgen. "Daar gaan we over praten."